POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELLJSTVO

kuturizam potpis.jpg

HUP Udruga ugostiteljstva i turizma te Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali su u HUP-u u Zagrebu, 15. siječnja 2015,novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva, te ujedno krenuli u postupak donošenja odluke o njegovoj proširenoj primjeni na cijelu ugostiteljsku djelatnost u RH.

Ispred socijalnih partnera i ugovornih strana novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva potpisali su Jako Andabak, predsjednik HUP Udruge ugostiteljstva i turizma,  Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Bruno Bulić, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaju važiti sve odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 10. svibnja 2002. godine, Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 15. srpnja 2004. godine, i Dodatka II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 17. lipnja 2010.
Naime, sukladno novom Zakonu o radu, proširena primjena dosadašnjeg Kolektivnog ugovora ugostiteljstva prestaje 7. veljače 2015, čime bi se njegova primjena nastavila samo za članove njegovih potpisnica koji su u članstvu bili od svibnja 2002. do danas. Na taj bi način veliki broj radnika ovog sektora ostao bez dugogodišnje razine prava, te bi, s druge strane, određeni broj poslodavaca bio u neravnopravnom položaju zbog nelojalne konkurencije. Stoga se pristupilo potpisivanju novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, gotovo u istovjetnom sadržaju kao što je bio dosadašnji, ali usklađen s izmjenama Zakona o radu. Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od 1 godine i primjenjivati će se od 1. veljače 2015. godine. Tijekom važenja Kolektivnog ugovora stranke će pregovarati o interesnim pitanjima Kolektivnog ugovora sa ciljem temeljitog preuređenja kolektivnog ugovora za granu ugostiteljstva. U tom smislu, dogovoren je i termin sastanka na kojem bi se usuglasio Protokol o pregovorima.

Zajednički stav i interes sindikata i poslodavaca jest da se proširena primjena Kolektivnog ugovora mora nastaviti, pri čemu obje strane vjeruju da će resorni ministar takvu odluku i donijeti temeljem opravdanosti potrebe i zaštite prava svih radnika, ujednačenja uvjeta poslovanja za sve poduzetnike ugostiteljske djelatnosti te sprječavanja sive ekonomije. U tom cilju, dogovoreno je da se sazove sjednica Socijalnog vijeća za turizam na kojem bi se pozvalo predstavnike HGK i HOK sa ciljem da se ukaže na nužnost proširene primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.