Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke

U pregovorima za novi Kolektivni ugovor riječkog komunalnog društva Kozala, započetim koncem prošle godine, predstavnici poslodavca založili su se za popisivanje Kolektivnog ugovora u neizmijenjenom obliku. Istaknuta je pritom nada da će se postojeća prava moći zadržati budući se, prema najavama Gradonačelnika Grada Rijeke, planira smanjenje mase plaća za sva društva u vlasništvu grada Rijeke. Upravo iz tog razloga sindikati su zatražili održavanje sastanka kod Gradonačelnika Rijeke koji će se održati 21. siječnja 2015. Obzirom da će se sastanak održati na temu svih komunalnih društava, odnosno društava u vlasništvu Grada Rijeke, posebna će se pažnja pridati upravo radnicima KD Kozale čija su prava manja u odnosu na druga društva. Čak su i plaće, u odnosu na istu kvalifikaciju i složenost poslova, u drugim poduzećima veća. Stoga ne bi smjelo doći u obzir bilo kakvo smanjenje ionako niskih plaća u KD Kozali. Postojeći Kolektivni ugovor, međutim, omogućava da poslodavac svojom odlukom utvrdi vrijednost boda, pa time i svim radnicima smanji plaću. Zato je SIKD, kao načelnu primjedbu na Kolektivni ugovor, istaknuo upravo to da bi koeficijenti (odnosno bodovi) po radnim mjestima, kao i vrijednost boda, trebali biti sastavni dio Kolektivnog ugovora. Nastavak pregovora uslijediti će koncem siječnja.
U Kozali, inače, djeluju dva sindikata, SIKD i SSKH, s podjednakim brojem članova koji se posljednjih mjeseci stabilizirao nakon višemjesečnog prošlogodišnjeg procesa učlanjivanja ili iščlanjivanja u jedan ili drugi sindikat. Pred zadaćom ozbiljne zajedničke borbe za zadržavanje prava svojih članova, poziv SSKH-a s početka nove godine za ponovno učlanjivanje bivšim članovima, kao uvjetom za ostvarivanje sindikalne uskrsnice, neugodno je stoga iznenadio predstavnike SIKD-a. Takav potez kolega iz SSKH-a ocjenjuju neprimjerenim pokušajem „kupovine" članova koja je ispod razine sindikalnog dostojanstva. Članstvo se pridobiva radom, a upravo sad SSKH koji je godinama potpisivao Kolektivne ugovore koji su bili ispod prava ostalih komunalnih društava ima priliku (obzirom na većinu u pregovaračkom odboru) da štetu popravi. Poticaj radniku da se sindikalno učlani svakako ne smiju biti darovi već sindikalni rad.