Postignut dogovor oko povećanja plaća u Maistri d.d. Rovinj

Nakon svega dva kruga pregovora između Uprave Maistre i sindikata, 24. veljače 2015. godine dogovoreno je:
- osnovna plaća radnika od 1. lipnja 2015. godine povećava se za 2,5%;
- u kolovozu će se isplatiti jednokratan dodatak na plaću za srpanj;
- koncem kolovoza ili početkom rujna, na bazi rezultata poslovanja, socijalni partneri razmotriti će mogućnost povećanja regresa za godišnji odmor i božićnice.

Usprkos povećanim troškovima u 2014. godini koji se odnose na povećanje stope PDV-a, komunalne naknade, doprinose za zdravstveno osiguranje, te gotovo jednaka ostvarena noćenja u odnosu na godinu ranije, ostvaren je veći G.O.P. pa je ocjenjeno da se Društvo stabiliziralo, te da su se stekli uvjeti za povećanje plaća radnika. Omjer troška zaposlenika u odnosu na ukupan prihod je veoma dobar i uravnotežen. Stabilizirao se broj stalno zaposlenih radnika i Društvo u narednom periodu neće utjecati na smanjivanje broja zaposlenih. Naprotiv, došlo je i do novog zapošljavanja radnika, a korištenjem određenih pogodnosti poslodavca sudjelovanjem u određenim projektima, te korištenjem mjera za poticanje zapošljavanja, postoji i obveza poslodavca da zadrži broj stalno zaposlenih radnika.
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ocjenjuje pozitivne pomake u Maistri, kako u pogledu povećanja materijalnih prava, tako i u pogledu politike zapošljavanja.
S obzirom da efikasnost rada u Maistri godinama raste, u SIKD-u se smatra da postoji mogućnost daljnjeg rasta plaća i svakako će se s poslodavcem nastaviti pregovori za povećanje plaća u budućim razdobljima.