Potpisani novi kolektivni ugovori za porečku Uslugu i Odvodnju

odvodnjaporec logousluga-novi-logo-320x175-300x164


Danas su potpisani novi kolektivni ugovori za porečke komunalne tvrtke „Uslugu Poreč" d.o.o. i „Odvodnju Poreč" d.o.o.. Potpisali su ih Milan Laković, direktor oba društva i sindikalni povjerenici Ivan Gašparini i Stranić Daniel te za „Uslugu Poreč" i sindikalna povjerenica Sindikata komunalaca Vera Pavlović.
Od početka 2019. godine osnovica za obračun plaće povećava se za 5%.
Uz majke, pravo na uvećanje trajanja godišnjeg odmora za malodobnu djecu imati će i očevi, odnosno roditelji. Ukinulo se dosadašnje ograničenje plaćenog dopusta od sedam radnih dana godišnje, čime će se pravo na plaćeni dopust ostvarivati za svaki događaj prema utvrđenom broju radnih dana. Krenulo se s izjednačavanjem pojedinih radnih mjesta s klasifikacijom 1-2-3, što bi u narednom periodu trebalo dovesti do izjednačavanja njihovih koeficijenata složenosti poslova sukladno opisu radih mjesta.
S obzirom da su sa 31. prosincem ove godine isticali kolektivni ugovori, radi nastavka primjene te njihovih izmjena i dopuna pregovori su bili pokrenuti u listopadu. U nekoliko se pregovaračkih sastanaka uspjelo doći do zajedničkih stavova koji su rezultirali današnjim potpisivanjem novih kolektivnih ugovora na rok od četiri godine.
Sindikat je zadovoljan postignutim jer su se počeli rješavati problemi koji su radnike najviše mučili, a i među njima samima izazivali određene razmirice. Neće se, međutim, na tome zaustaviti već će i nadalje pratiti stanje u tim društvima te pokretati nove pregovore radi poboljšanja radno-pravnog položaja radnika i njihovih materijalnih prava.