Potpisani aneksi kolektivnih ugovora umaških ustanova

Umag grb 02

U četvrtak, 20. prosinca, u gradskoj vijećnici Umaga, potpisani su aneksi kolektivnih ugovora Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc" i ustanova u kulturi i obrazovanju ( Pučko otvoreno učilište „Ante Babić", Gradska knjižnica te Muzej grada Umaga). Uz ravnatelje ovih ustanova anekse su potpisali gradonačelnik Vili Bassaneze te sindikalne povjerenice Marina Mautner i Ivana Martinčić. Ispregovarano i potpisano primjenjivat će se od 01. siječnja 2019. godine.
Potpisanim aneksima zaposleni u navedenim ustanovama dobivaju dodatne dane godišnjeg odmora za svako malodobno dijete te za posebne uvjete rada. Dosadašnja mogućnost isplate regresa utvrđuje se kao obveza poslodavca, dok se potpora za dugotrajno bolovanje ostvaruje dva puta godišnje: prvi puta nakon tri mjeseca bolovanja, a drugi put nakon devet mjeseci neprekidnog bolovanja radnika. Utvrđen je i novi način obračuna naknade troškova prijevoza na posao i s posla kojim će biti obuhvaćeno više radnika nego dosad. Za deficitarna radna mjesta u Domu, kao i za radna mjesta za koja se utvrdilo da prema složenosti poslova nemaju dobro utvrđen koeficijent, dogovorena su povećanja koeficijenata. Time se žele zadržati postojeći radnici kao i privući novi.
Postignuto se u Sindikatu ocjenjuje još jednim korakom u poboljšanju prava radnika. Prostora za druge korake ima i to je sindikalna zadaća za naredni period.