Savjetovanje u Brelama

brela iz zraka

Tradicionalno Savjetovanje za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća koje Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije organizira svake godine u listopadu, ove se godine održava od 24. do 26. listopada, na Makarskoj rivijeri, odnosno u hotelima Soline i Marina u Brelama.

Tema Savjetovanja, na kojem će se okupiti 150 polaznika, bit će novi Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radi i Zakon o reprezentativnosti. Prezentaciju zakonskih novina, s naglaskom na najznačajnije s aspekta sindikalnog rada i radničkog suodlučivanja, pripremio je pravnik Hrvatske udruge radničkih sindikata Jakov Babić.