Neoporezivih četiri tisuće za radnike LRH u 2019.

kvarner 16354.jpg

U Društvu Liburnia Riviera Hoteli iz Opatije potpisan je prošli tjedan Sporazum između sindikata i poslodavca o isplati neoporezivih 4000,00 kuna za 2019. godinu, a sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je omogućio poslodavcima isplatu dodatnih neoporezivih 5000,00 kuna u vidu raznih oblika nagrada. Isplata se odnosi na radnike koji u Društvu imaju potpisane ugovore o radu prema Kolektivnom ugovoru. Dogovor je usklađen s ovogodišnjim budžetom. Ako se ostvare dobri poslovni rezultati, poslodavac može svojom Odlukom isplatiti i 1000 kuna do punog neoporezivog iznosa. Radnicima s ugovorima na neodređeno vrijeme bit će isplaćeno po 1000 kuna neoporezivo mjesečno, za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2019. godine, a sezonskim radnicima koji imaju sklopljen ugovor o radu za sezonu 2019, za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan bit će isplaćeno 4000 kuna neoporezivo s plaćom za rujan, pod uvjetom da isti radnici ne raskinu ugovor o radu svojom voljom prije proteka vremena na koji su sklopili ugovor o radu u razdoblju od lipnja do rujna 2019.g. U slučaju svojevoljnog raskida ugovora, bez obzira kada je raskinut, sezonski radnici nemaju pravo na isplatu za vrijeme rada tijekom tog istog perioda. U slučaju da poslodavac jednostrano raskine ugovor, a razlog nije skrivljeno ponašanje radnika, tada sezonski radnik ima pravo na isplatu neoporezivog iznosa od 1.000,00 kuna po mjesecu, za onoliko mjeseci koliko je odradio u razdoblju od lipnja do rujna 2019.g. U slučaju da poslodavac ne zaposli sezonskog radnika na početku navedenog razdoblja već, zbog objektivnih razloga, nešto kasnije, sezonski radnik ima pravo na isplatu proporcionalnog dijela neoporezivog iznosa od 1.000,00 kuna za svaki mjesec koji je radio u razdoblju lipanj-rujan 2019.g; isplata za odrađeno razdoblje je sa zadnjom plaćom u razdoblju lipanj-rujan 2019.g.
Svi sezonski radnici će na početku rada biti upoznati sa svojim pravima vezanim uz isplatu neoporezivog dijela, a namjera je da se kroz ovakve uvjete stimuliraju sezonci da ostanu raditi do kraja sezone.
Na zahtjev sindikata, poslodavac će razmotriti mogućnost da se i radnicima s posebnim ovlastima i odgovornostima isplati neoporezivi dio. To će biti tema posebnog Sporazuma poslodavca i tih radnika. Međutim, ako do toga i dođe, bit će provedeno kroz Odluku Uprave i s tim radnicima potpisat će se Sporazum.
Namjera SIKD na ovim pregovorima bila je i povećanje obračunske osnovice, što je poslodavac odbio, uz argument da u prošloj godini nisu ostvareni planirani prihodi, da se obračunska osnovica povećala za više od 7%, da je neizvjesna situacija oko moguće prodaje LRH te da ne mogu stvarati obveze novom vlasniku, a budžetom za 2018. nije ni planirano. Sindikat se nedvosmisleno izjasnio kako prihvaćanje Sporazuma ne znači odustajanje od inicijative za povećanje plaće. SIKD će pratiti rezultate poslovanja Društva, kretanje plaća u okruženju i situaciju na tržištu rada te, u skladu s tim podacima, tražiti i veće plaće jer jedino je to garancija konkurentnosti na tržištu rada i osiguranja dovoljnog broja zaposlenika koji bi odradili sezonu.
Načeta je i tema nagrađivanja radnika. Sindikat je u pitanje doveo kriterije po kojima se određuje netko tko se proglašava radnikom mjeseca ili godine. Pogotovo je otvoreno pitanje za radnike kojima je teško uopće mjeriti produktivnost (kuhari, vrtlari). Dogovoreno je da sindikalna strana napravi prijedlog kriterija koji bi bio bolji odnosno omogućio da svi radnici imaju iste mogućnosti za nagradu. Također je dogovoreno da se u sljedećoj sezoni u rad Komisije za dodjelu nagrada uključi i predsjednik Radničkog vijeća.
Valja naglasiti da je, na inicijativu SIKD-a, uz konzultacije s njihovim nadređenima, zbog angažiranog i predanog rada, vraćen status pojedinim radnicima kojima je kroz sistematizaciju u tarifnom prilogu skinut status i koji su imali niži koeficijent. Sindikat je predlagao i povećanje broja ugovora na neodređeno vrijeme, posebno onih koji su kontinuirano u radnom odnosu do tri godine. U posljednje vrijeme sklopljeno je oko 20-tak ugovora na neodređeno vrijeme.