Veće plaće za rovinjske i porečke vatrogasce

pozari istra

Nakon odrađenih kolektivnih pregovora u Javnoj vatrogasnoj postrojbi – Centar za zaštitu od požara Poreč danas je potpisan novi Kolektivni ugovor za ovu ustanovu. Njime je utvrđena nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 1.878,03 kuna što je povećanje od 5%. Pored toga, visina jubilarnih nagrada izjednačena je s pravom zaposlenih u gradskoj upravi Poreča kojima se jubilarna nagrada dosad isplaćivala u neoporezivim iznosima.
Kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Upravnog vijeća Lino Dobrila i sindikalni povjerenik JVP -a Franko Fatorić, na rok od dvije godine.

Osnovica za obračun plaće povećala se za 5% i rovinjskim vatrogascima ( JVP Rovinj) što je utvrđeno Aneksom br 8 Kolektivnog ugovora koji su potpisali predsjednik Upravnog vijeća Donald Schiozi i sindikalni povjerenik Marin Pauletić.

Rovinjska i porečka vatrogasna postrojba priključile su se tako JVP-u Pula u kojem se primjenjuje ovako uvećana osnovica za obračun plaće.