Edukacija "Osnažimo socijalni dijalog - suzbijmo konflikte"

U Pazinu će se ( hotel Lovac) 21.02.2019. godine, u sklopu projekta "Osnažimo socijalni dijalog - osigurajmo budućnost" koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, za članove sindikata udruženih u HURS organizirati novi ciklus edukacije pod nazivom „Osnažimo socijalni dijalog – suzbijmo konflikte". Teme edukacije su kolektivni radni odnosi, reprezentativnost za kolektivno pregovaranje, kolektivni radni spor – štrajk. Edukacijski ciklus održava se za tridesetak sudionika kojima se nakon edukacije osigurava ručak.
U listopadu prošle godine u Puli je iz istog Projekta održana prva edukacija pod nazivom "Osnažimo socijalni dijalog - suzbijmo rizik neznanja".
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.
Uz Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske, ovaj projekt u trajanju od 18 mjeseci provodi Hrvatska udruga radničkih sindikata, te Regionalni industrijski sindikat, kao partneri.
Predviđene su aktivnosti analize socijalnog dijaloga u djelatnosti osiguranja, tri serije jednodnevnih edukacija na pet različitih lokacija, te završna konferencija projekta