S Upravom Jadrana o problemima

jadran logo

Nakon zajedničkog sastanka sa članovima u Jadranu d.d. i iznesene problematike unutar Društva, na zahtjev SIKD-a prošli je tjedan održan sastanak s predsjednikom Uprave i direktoricom ljudskih potencijala, na kojem su problemi prezentirani sa ciljem pronalaska njihova rješenja. Razgovaralo se o slobodnim satima i danima godišnjeg odmora iz 2018, zakonskim propustima vezanim za pravovremene rasporede, obvezu izradu Plana godišnjih odmora i izdavanja rješenja, odrađivanju tzv. „minus sati" odnosno potrebi poboljšanja komunikacije između managementa i radnika kako bi se izbjegli nepotrebni nesporazumi. Radnicima koji to žele predložit će se da minus sate odrade u narednom periodu, čime bi se stvorile uštede i mogućnost usmjeravanja tog djela kroz isplatu neoporezivog iznosa i/ili povećanje plaće. Poslodavac se obvezao izvršiti analizu neiskorištenog godišnjeg odmora odnosno minus sati te riješiti nastalu disproporciju. Na sastanku Sindikat je upozorio i na neprimjereno ponašanje nekih rukovoditelja prema radnicima, što je predstavnik Uprave osudio te od radnika i sindikata očekuje da to prijavljuju. Obveza je poslodavca i da maksimalno moguće uskladi praksu ponekad ekstremnih razlika u normativima po objektima, uvažavajući pritom objektivne razlike uvjetovane kategorizacijom i specifičnostima hotela. Vrlo je jasan bio stav poslodavca da ne smiju postojati situacije u kojima na istim poslovima određeni broj radnika ima velike minuse, dok u isto vrijeme drugi radnici imaju neiskorištene sate koje poslodavac plaća pod uvjetima prekovremenog rada. Managment koji mora voditi računa da se posao pravilno preraspodjeli kako bi svi imali otprilike jednak fond sati, ali i radnici moraju biti svjesni da svojim poslom nisu vezani isključivo za jedan objekt već za cijelo Društvo. Razmotrit će se i mogućnost promjene radnog vremena Stručne službe odnosno uvođenja preraspodjele u skladu s potrebama posla.
Obje strane su se složile kako bi rezultati ovakvih sastanaka bili efikasniji kada bi se sastanci održavali zajednički s Radničkim vijećem i oba sindikata koja djeluju u Društvu, mjesečno ili kvartalno.