S riječkim gradonačelnikom

U četvrtak, 21.ožujka, na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, održan je sastanak sindikalnih predstavnika (SIKD-a i SDPPTH) s gradonačelnikom Grada Rijeke Vojkom Obersnelom. Sindikalnu stranu predstavljali su predsjednica sindikata Marina Cvitić, voditelj ureda Vedran Sabljak i sindikalni povjerenici i predstavnici koji djeluju u komunalnim i trgovačkim društvima u suvlasništvu Grada Rijeke.
Najznačajnija tema koju je SIKD naglasio, a o čemu se i raspravljalo, bila je mogućnost da se u ovoj godini radnicima u društvima gdje je Grad suvlasnik i/ili osnivač, sukladno mogućnostima i rezultatima financijskog poslovanja tih društava, povećaju primanja, kroz isplatu dodatnog neoporezivog dijela sukladno izglasanim izmjenama u Zakonu o porezu na dohodak. U tom smislu, sindikalci su upozorili i na stagniranje plaća u tim društvima, kao i potrebu korekcije najnižih plaća.
Gradonačelnik je najavio svoj sastanak s direktorima trgovačkih i komunalnih društava, na kojem će jedna od tema biti i mogućnosti ovakvih povećanja u onim društvima gdje preduvjeti to omogućavaju, prvenstveno financijski. Naglasio je da je u ranijoj fazi već razgovarao s pojedinim direktorima društava, u kojima su se pojavili realni problemi sa specifičnom radnom snagom koja je u tim društvima deficitarna. Već ranije se krenulo u iznalaženje rješenja kako bi se takvi radnici zadržali kroz poboljšanje nekih uvjeta, među kojima su i materijalna prava.
Modeli još nisu do kraja definirani, a prihvaća se prijedloge SIKD-a i razmišlja se u smjeru korekcije koeficijenata za one radnike koji rade na radnim mjestima na kojima su plaće najniže, ali i specifičnim zanimanjima (čistači, grobari, mehaničari, vozači) te u smjeru stimulacije radnika koji se ističu svojim radom i zalaganjem.
Sindikalci su upozorili i na problematiku ugovora na određeno vrijeme i nejasne kriterije ponude ugovora na neodređeno ili produžetka ugovora na određeno. Naime, prema informacijama iznesenim na sastanku, neki radnici nakon prvog ugovora na određeno vrijeme dobiju ugovor na neodređeno, a drugi rade po dvije i pol godine s ugovorom na određeno. Gradonačelnik smatra nelogičnim da se s radnikom koji dugo radi u tvrtci, što znači da je potreban, status ne regulira ugovorom na neodređeno vrijeme. Jasan je njegov stav da se ugovori na određeno vrijeme u društvima svedu na najmanju moguću mjeru.
Sindikat u potpunosti podržava takav stav gradonačelnika pa će u tom kontekstu od direktora tražiti podatke o broju radnika zaposlenih na određeno vrijeme i razlozima takvog zapošljavanja.
Isto tako, kada se govori o nejasnim kriterijima, spomenuto je da su u određenim situacijama nejasni kriteriji za dodjelu stimulacija i ocjenjivanja unutar društava. Sindikalni je stav da moraju postojati jasni kriteriji za dodjelu stimulacija koji su svima dostupni i da moraju biti jednaki za sve radnike kada se radi o nagrađivanju za savjesno odrađen posao ili za odrađene poslove koji podrazumijevaju povećani angažman radnika. S time se slaže i gradonačelnik koji je rekao je da će direktorima društava skrenuti pažnju na to.
Sindikalni predstavnici upoznali su gradonačelnika dodatno i s realnim problemima unutar samih društava u smislu sve prisutnijeg problema nedostatka radne snage i, za radnike uvijek najvažnijeg segmenta, problema visine plaća. Nakon sastanka, u Sindikatu vjeruju da će se u gradskim poduzećima sukladno njihovim zahtjevima, s kojima se slaže i gradonačelnik, u narednom periodu poboljšati materijalna prava radnika.