Radionica o bipartizmu kao alatu uspjeha

 

park plaza

U hotelu Park Plaza Histria u Puli je 15. travnja održana radionica pod nazivom Bipartizam kao alat uspjeha" . Radionica predstavlja edukaciju koja se organizira u sklopu projekta „BATOS" koji provode Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i njegovi granski sindikati, Udruga poslodavaca Slovenije (ZDS), Nezavisni hrvatski sindikati i Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE) uz potporu Europske Unije. U okviru Projekta provest će se više ciklusa edukacije sa ciljem jačanja bipartitnih odnosa i suradnje, stjecanja dodatnog znanja u području europskog socijalnog dijaloga i Okvirnih sporazuma koje su potpisali europski socijalni partneri, a radionica u Puli prva je edukacija u ciklusu. Tijekom Radionice predstavljeni su rezultati analize stanja bipartitnog dijaloga u Hrvatskoj i prikazani su primjeri najbolje prakse na tom području. Na poziv organizatora u radu Radionice sudjelovali su i sindikalci iz SIKD-a, Rajko Kutlača (voditelj pulskog ureda) i Damir Gašpić ( potpredsjednik SIKD-a i povjerenik Maistre).