SIKD jedini reprezentativan u DV Pula

Rješenjem o reprezentativnosti Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije kao jedinog sindikalnog pregovaračkog subjekta u Dječjem vrtiću Pula konačno je okončan višemjesečni postupak kojim su osigurane pretpostavke za dugoočekivane kolektivne pregovore za pulske javne dječje vrtiće. Grad Pula, naime, tražio je da se istovremeno pregovara za sva tri javna vrtića ( DV Pula, DV Rin Tin Tin i DV Mali svijet), ali je, zbog izmjenjenih okolnosti nastalih u redovima sindikata od početka pregovaračkih priprema, bilo potrebno ponovo provesti utvrđivanje reprezentativnosti za jedan vrtić, odnosno Dječji vrtić Pula. Nažalost, cijeli postupak se zbog toga dosta odužio izazvavši, opravdano, nestrpljenje kako Sindikata tako i njegovih članova te radnika u cjelini. Odmah po primitku Rješenja iz Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti Gradu Puli i ravnateljicama iz SIKD-a je danas upućena inicijativa za pregovore. U inicijativi se kao termin početka pregovora predlaže 16. tjedan, između 15. i 19. travnja.