Sindikalna inicijativa za pregovore u Plavoj laguni

plavalaguna zelena

 

Pregovarački odbor SINDIKATA ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE i SINDIKATA TURIZMA I USLUGA HRVATSKE uputio je danas (16. travnja) Predsjedniku Uprave Plave Laguna d.d. Poreč Nevenu Staveru dopis s inicijativnom za otvaranje pregovaračkog procesa.

Dosadašnja je praksa da ozbiljni početak kolektivnog pregovaranja u Plavoj Laguni počinje upravo u travnju pa su sindikati držeći se te prakse ove godine inicijativu pokrenuli upravo u to vrijeme kako se pregovarači ne bi, očekujući povratne informacije o bookingu s tržišta, nepotrebno iscrpljivali dugotrajnim pregovorima koji u konačnici nisu nikada okončani prije svibnja.

S obzirom na situaciju da su sindikati bezuspješno godinama pokušavali obrazlagati potrebu izmjena odnosno dopuna Kolektivnog ugovora, kako u pogledu određenih materijalnih prava, tako i u pogledu zaštite starijih radnika, predlažu da se u ovoj godini pregovara samo o visini najniže osnovne plaće po Kolektivnom ugovoru, te regresu za godišnji odmor.
Naime, kako se nisu ostvarili planirani rezultati poslovanja Društva u 2013. godini, Plava Laguna je ostala jedna od rijetkih kompanija iz ove djelatnosti u Istri u kojoj se u prethodnoj godini nisu povećala materijalna prava (niti osnovna plaća, niti je isplaćen jednokratni dodatak na plaću), odnosno nisu se stvorile pretpostavke za konzumiranje Sporazuma potpisanog između socijalnih partnera. Sporazum je potpisan u dobroj vjeri, s sindikalnim očekivanjima da će se ostvariti uvjeti za bilo kakvu isplatu. Nažalost, to se nije desilo. Međutim, rezultati poslovanja Društva, neovisno što oni nisu na nivou planiranih ili prošlogodišnjih, i povećanjem cijene rada i dalje bi bili dobri, a radnici motivirani da daju još veći doprinos.
Propušteno se, međutim, ne može vratiti pa je, stav je sindikata, potrebno dati maksimalni doprinos da pregovori za 2015. godinu donesu pozitivne rezultate.

Stoga, Sindikati predlažu povećanje plaće iz članka 77. Kolektivnog ugovora sa dosadašnjih 3.550,00 kuna na 3.690,00 kuna, te povećanje regresa za godišnji odmor iz članka 85. KU sa 70,00 na 75,00 kuna po danu godišnjeg odmora.
Radi argumentiranih pregovora od poslodavca je zatraženo da dostavi podatke o poslovanju za 2014. u usporedbi s prethodnom godinom i budžetom za 2015. godinu.