U buzetskoj vijećnici o mirovinskoj reformi

okrugli stolbuzet1704

U sklopu projekta "InCITY+" - nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta ( Jačanje socijalnog dijaloga, faza III) koji se financira iz Europskog fonda, a u kojemu je gradu Buzetu ( kao nositelju) socijalni partner Sindikat, Istre, Kvarnera i Dalmacije, u gradskoj vijećnici Buzeta u srijedu 17. travnja ove godine, u 10.30 sati, održat će se Okrugli stol na temu MIROVINSKA REFORMA. Predavači su pravnici sindikalne središnjice HURS-a Miro Brzica i Jakov Babić, a sudionici 25 sindikalnih aktivista SIKD-a s područja Buzeta i središnje Istre.

Obveza SIKD-a u realizaciji ovog Projekta je da do rujna organizira tri okrugla stola s aktualnim sindikalnim temama i 15 sastanaka sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i radnika s temama socijalnog dijaloga. Sudjelovanje u Projektu, osim pokrivanja organizacijskih troškova za okrugle stolove i spomenute sastanke s aktivistima ( u vrijednosti deset tisuća kuna), radnicima Stručne službe Sindikata omogućava i edukaciju na seminarima Radnog prava, također u vrijednosti od deset tisuća kuna.