Završeni pregovori u Laguni Novigrad

laguna novigrad
U Laguni Novigrad, nakon dva kruga pregovora između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Uprave Društva, postignut je dogovor oko izmjena Kolektivnog ugovora, odnosno Sporazuma o povećanju materijalnih primanja radnika u 2019. godini.
Anexom Kolektivnog ugovora povećat će se osnovna plaća radnika (koja se množi pripadajućim koeficijentom radnog mjesta) za 1,5%, odnosno sa dosadašnjeg iznosa od 4.030,10 kuna na 4.090,55; utvrđuje se paušalni iznos naknade troškova prijevoza za radnike koji stanuju na udaljenost od 1 do 3 km od mjesta rada u iznosu od 100,00 kuna mjesečno; povećava se naknada prijevoza „na i s posla" za 9% tj. s dosadašnjih 1,10 kuna na 1,20 kuna po kilometru, a utvrđena je i mogućnost ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu sezonskih radnika. Prava dogovorena Anexom KU primjenjivat će se od 1. svibnja 2019. godine.
Dogovoreno je i da će se božićnica isplatiti u slučaju ostvarenja poslovnih rezultata u punom neoporezivom iznosu (2.500,00 kuna) stalnim radnicima, stalnim sezoncima i radnicima koji su u radnom odnosu najmanje 10 mjeseci, a ostalim radnicima koji su radili od 6 do 10 mjeseci razmjerno vremenu provedenom na radu. Dar u naravi isplatit će se u slučaju ostvarenja planiranog EBITDA: ako se EBITD-a premaši za 1% isplatit će se iznos od 300,00 kuna; 1,5% - 400,00 kuna; 2% - 500,00 kuna i 2,5% - 600,00 kuna.
Nije prihvaćen prijedlog Sindikata da se poveća regres za GO, ali će to poslodavac imati na umu slijedeće godine, tako da za sada regres za GO ostaje 60,00 kuna bruto po danu godišnjeg odmora. Što se tiče prijedloga Sindikata da se svim radnicima isplati maksimalno neoporezivi iznos (5.000,00 kuna), odnosno sezonskim radnicima razmjerni dio, Uprava Društva nije prihvatila u predloženom obliku. Naime, Uprava Društva prihvaća i već je počela provoditi uvođenje neto stimulativnog dodatka na plaću individualnim pristupom prema svakom zaposleniku, uzevši u obzir kvalitetu radnika, moguće trajanje ugovora o radu, dosadašnji doprinos...
Također je, na temelju sustava koji omogućuje Tarifni prilog KU, djelu radnika povećan koeficijent. U prosjeku se primanja radnika, prema riječima Uprave, povećavaju za oko 10%. Povećanjem osnovne plaće radnika obuhvaćeni su svi radnici; gotovo svim radnicima povećava se i naknada troškova prijevoza; djelu radnika povećao se koeficijent; djelu radnika isplatit će se stimulativni dio u neto iznosu kao dodatak na plaću, dio radnika imati će povećanje po jednoj i drugoj osnovi (koeficijent i dodatak u neto iznosu), a tek manji broj radnika (14 stalnih i 31 sezonskih) koji na temelju ocjene neposrednih rukovoditelja nisu dobili zadovoljavajuću ocjenu, po tim osnovama nemaju povećanje primanja. To je Odluka Uprave Društva na koju Sindikat nije mogao utjecati i nada se da je ona pravedna. Primjedba sindikata se odnosila na prezentaciju ocjene radnicima. Naime, prema mišljenju sindikata, radnik bi trebao biti upoznat sa svojom ocjenom, te razlozima zbog čega je ocjena takva, a ne npr. veća. Mišljenja smo da ocjena treba biti stimulirajuća, na način da radnik zna što se od njega očekuje da bi bio bolje ocjenjen, čime bi korist bila obostrana. Radnik bi se više zalagao da dobije veću ocjenu, a time i plaću, a poslodavcu to nosi bolje poslovanje. Dogovoreno je da će se za iduću godinu pripremiti pisano obrazloženje ocjene, a svaki radnik trebao bi potpisati da je upoznat s ocjenom. Treba mu i omogućiti da se, u slučaju nezadovoljstva ocjenom, ona analizira zajedno sa predstavnicima sindikata i RV i neposrednog rukovoditelja.
Radnicima kojima je plaća utvrđena u apsolutnom iznosu (bruto ugovori), prema riječima Uprave, iznos plaća se revidira svake godine ovisno o rezultatu radne uspješnosti. Stoga zahtjev Sindikata da im se plaća uveća za 0,5% po osnovi minulog rada nije prihvaćen jer je njihova plaća u startu veća.
Sindikat ocjenjuje pozitivnim zapošljavanje na neodređeno vrijeme, što se desilo u proteklom periodu. Naime, od 01. siječnja 2019. godine u stalni radni odnos primljeno je 28 radnika, a tijekom 2018. godine sklopljena su i 43 ugovora za stalne sezonske poslove, temeljem kojih radnicima cijelo vrijeme teče mirovinski staž, te tijekom cijele godine imaju primanja.

Iako vjeruje da ima prostora za veće, ili možda pravednije povećanje primanja radnika, sindikalni pregovarači ne mogu biti nezadovoljni. To im daje pravo i obvezu da kontinuirano predlažu bolja i pravednija rješenja pa očekuju prijedloge članova i svih radnika koji bi bili poticaj za bolji rad. Dodatnu snagu u pregovorima svakako bi im dala i veća brojnost učlanjenih radnika kojima se kontinuirano upućuju pozivi za učlanjivanje i ističe značaj sindikalne organiziranosti.