Nova podružnica u Čistoći Rijeka

cistoca rijekalogo

Krajem prošlog tjedna (u petak 12. travnja) održana je osnivačka skupština podružnice Sindikata Istre Kvarnera i Dalmacije u tvrtci KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Za sindikalne predstavnike unutar tvrtke izabrani su Ćenan Beljulji, sindikalni povjerenik, Adnan Spasoli, zamjenik sindikalnog povjerenika te Rosano Vosilla. Navedeni predstavnici čine Izvršni odbor sindikata koji će u neposrednoj komunikaciji s poslodavcem artikulirati stavove, mišljenja, zaključke i zahtjeve članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije zaposlenih u KD Čistoća. Prvenstveni cilj novoosnovane sindikalne podružnice je zaštita dosadašnjih prava radnika, kao i otvoreni rad na poboljšanju tih prava u onim segmentima za koje se procijeni da ih je potrebno poboljašati. Prema informacijama s inicijalnih sastanaka sa članovima, problema ima te će biti potrebno dosta truda, rada, vremena i volje svih dionika da se ti problemi riješe na odgovarajući način. U Sindikatu se nadaju da će na obje strane,  kako poslodavca tako i sindikata, biti volje i želje za rješenjima kako bi se postigao dogovor i kako bi radnici svoj fokus mogli staviti na rad, a ne na probleme jer činjenica je da je zadovoljan radnik najbolji radnik.