Pregovori za DV Pula i Rin Tin Tin

DV pula

U petak, 17. travnja, počinju pregovori oko izmjena kolektivnih ugovora za Dječji vrtić Pula i talijanski DV Rin Tin Tin koje je još u prosincu prošle godine pokrenuo osnivač ovih dviju javnih predškolskih ustanova - Grad Pula. Za početak pregovora čekalo se utvrđivanje reprezentativnosti sindikata koje je zatražio SIKD, a za koje je Rješenje Povjerenstva dostavljeno početkom travnja ove godine. Pregovori za dvije ustanove provode se odvojeno.

Osim kolektivnih pregovora ovaj  tjedan u Dječjem vrtiću Pula obilježavaju i provedeni izbori za povjerenike zaštite na radu. U izbornoj proceduri sudjelovao je samo SIKD, s čije su liste izabrana sva tri povjerenika zaštite na radu.