Sporazum u Maslinici

hedera maslinica

U skladu s dogovorom postignutom između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i predstavnika poslodavca, u Maslinici iz Rapca potpisan je Sporazum kojim su utvrđena veća materijalna prava za 2019. godinu svim radnicima, a najveće benefite imaju radnici s nižom plaćom.
Sporazumom je utvrđeno:
• Počevši od travnja, najniža primanja radnika za odrađeni puni mjesečni fond sati iznose 4.800,00 kuna u neto iznosu, pod uvjetom da u tom periodu radnik ne koristi bolovanje; u neto primanja radnika ne ulaze: naknada za prijevoz na i s posla, te rad na dan državni praznik, odnosno najniža neto primanja od 4.800,00 kuna uvećat će se za trošak prijevoza i dodatak za rad na dan državnog praznika;
• s plaćom za mjesec svibanj svim radnicima koji su bili u radnom odnosu u Maslinici najmanje mjesec i po (od 15.03.) isplatit će se dodatak na plaću u neto iznosu od 500,00 kuna, pod uvjetom da radnik nije koristi bolovanje;
• s plaćom za mjesec srpanj svim radnicima koji su bili u radnom odnosu u Maslinici najmanje 2 mjeseca neprekidno isplatit će se dodatak na plaću u iznosu od 1.000,00 kuna neto, pod uvjetom da nisu koristili bolovanje;
• s plaćom za mjesec kolovoz svim radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca najmanje tri mjeseca neprekidno isplatit će se 500,00 kuna u neto iznosu, pod uvjetom da nisu koristili bolovanje
• s plaćom za mjesec rujan svim radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca bili najmanje tri mjeseca neprekidno isplatit će se iznos od 1.000,00 kuna, pod uvjetom da ne koriste bolovanje.
• Poslodavac će isplatiti božićnicu u maksimalno neoporezivom iznosu, a najmanje u visini 2.500,00 kuna neto svim radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme, te radnicima na određeno vrijeme koji su tijekom 2019. godine ostvarili najmanje 9 mjeseci neprekidnog rada; Radnici koji ostvare manje od devet a više od 5 mjeseci rada, božićnica će se isplatiti u iznosu koji razmjerno odgovara radu tijekom godine.
• Radnici koji budu tijekom 2019. godine zaposleni kod poslodavca najmanje 5 mjeseci, a koji su u radnom odnosu u prosincu, ostvaruju pravo na dar u naravi u iznosu od 600,00 kuna.
• Najkasnije do konca studenog u pregovorima između sindikata i poslodavca razmotrit će se mogućnost isplate preostalog neoporezivog iznosa sukladno poreznim propisima.
• U listopadu 2019. godine započet će pregovori o novom Kolektivnom ugovoru i tarifnom prilogu u kojem će se trajno definirati materijalna prava radnika.

Osim navedenih prava koja su dogovorena za ovu turističku sezonu, na radnike će se primjenjivati i druga prava ugovorena Kolektivnim ugovorom, kao i dodatna isplata u visini 1.000,00 kuna neto s plaćom za kolovoz, pod uvjetom da je radnik bio u radnom odnosu 31.08. i da je radio najmanje tri mjeseca. Radnicima na koeficijentu 1,37 NEĆE se isplatiti jednokratni dodatak na plaću za rujan obzirom da se svrha povećanja primanja radnika s najnižom plaćom postigla mjesečnim isplaćenim minimumom od 4.800,00 kuna.

U zadovoljstvu postignutim dogovorom s poslodavcem Sindikat posebno značajnim smatra to što će rezultate ovakvog dogovora najprije i najviše osjetiti radnici na najnižim koeficijentima odnosno najslabije plaćenim radnim mjestima. U odnosu na druge turističke kompanije u Maslinici je velika je prednost dužina radnog odnosa koju ostvaruju sezonski radnici čiji radni odnos u pravilu traje do konca godine. U Sindikatu su uvjereni da će se koncem godine isto tako uspješno dogovoriti novi Kolektivni ugovor s većim plaćama i materijalnim pravima radnika. U realizaciji takvog cilja svakako će biti važna brojnost članova pa se Sindikat nada da će radnici prepoznati taj interes.
Temeljem Odluke predsjednice Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, zbog nove funkcije koje ima dosadašnja dugogodišnja sindikalna povjerenica Admira Žakula, od 1. svibnja za sindikalnu povjerenicu imenovana je IVANA BLAŠKOVIĆ-BREZAC koja će u dogovoru sa članovima predložiti sindikalno povjereništvo, a najduže do konca godine provesti će se i izbori za sindikalno vodstvo u Maslinici.