Dobar pregovarački travanj za Pula Herculaneu, Pragrande...

S pregovaračkog aspekta travanj je bio mjesec brojnih pregovaračkih aktivnosti.

Potpisani su novi kolektivni ugovori za Pula Herculaneu i Pragrande. Osnovica za obračun plaća u oba komunalna društva povećana je za 4%. Dogovoren je i neoporeziv dodatak od 100,00 kuna mjesečno pod uvjetom korištenja fonda sati bez izostanaka i s isplatom svaka tri mjeseca. Preciznije su određena i druga materijalna prava. Važno je istaknuti da je ovim kolektivnim pregovorima, što se tiče plaća, konačno prekinuta preduga pauza u socijalnom dijalogu koja je trajala od 2013. godine.
Nakon više odgađanja krenuli su i pregovori u Pulaprometu, u kojem se plaće nisu povećavale čak od 2009. godine. Očekuje se da će se kao i u druga dva komunalna poduzeća korigirati plaća i materijalna prava radnika.
U Puli se pregovora i za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, tri dječja vrtića te Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda.
U buzetskom Istarskom vodovodu pregovarači dviju strana približili su stavove kojima će se vjerojatno osigurati manja poboljšanja glede iznosa plaća, o čemu će se više znati nakon konsultacija Uprave s Nadzornim odborom Društva tijekom ovog tjedna.
U ponedjeljak, 29. travnja prema dogovoru nastavljeni su pregovori za Kolektivni ugovor u pazinskom Kamenu. Uz određene prijepore vezane za reguliranje dodatka za staž izvjesno je zadovoljavajuće povećanje osnovice.
29. travnja potpisan je i Kolektivni ugovor u Jadran Crikvenici. U rabačkoj Maslinici Sindikat i poslodavac potpisali su Sporazum kojim se utvrđuju veća materijalna prava za 2019. godinu.