Inicirani pregovori za Kolektivni ugovor u Monte Giru

monte giro

Jučer (14. svibnja) je iz SIKD-a prema gradskom pogrebnom poduzeću Monte Giru i njegovom osnivaču (Gradu Puli)  upućena inicijativa za početak pregovora sa ciljem sklapanja Kolektivnog ugovora. U ovom pulskom komunalnom društvu SIKD djeluje samostalno. Sindikat je za početak pregovora predložio prvi tjedan u lipnju, ali prepušta da točan termin odredi druga strana.