Za Dječji vrtić Pula, umjesto izmjena, novi Kolektivni ugovor

Na prvim pregovaračkom sastancima za izmjene i dopune kolektivnih ugovora pulskih predškolskih ustanova - Dječjeg vrtića Pula i talijanskog vrtića Rin Tin Tin, održanim 17. travnja, s predstavnicima Grada Pule dogovorene su izmjene samo za Rin Tin Tin, dok će Grad Pula, umjesto pokrenutih izmjena, a nakon utvrđene reprezentativnosti koje je zatražio SIKD, za DV Pula predložiti novi Kolektivni ugovor. Aktualni KU za DV Pula, naime, uz SIKD potpisao je  Sindikat zaposlenih u predškolskom odgoju koji je, u međuvremenu, brisan iz registra. Budući je u postupku utvrđivanja reprezentativnosti koje je zatražio SIKD reprezentativnost dobio i Sindikat državnih i lokalnih službenikanih, po gradskom tumačenju novih odredbi Zakona o reprezentativnosti, Gradu je preostala samo opcija novog Kolektivnog ugovora pa se sukladno tome odlučio za povlačenje prosinačke inicijative za izmjene KU i pokretanje druge - za novi Kolektivni ugovor koji bi se, kako je najavljeno, mijenjao samo u dijelu usklađivanja odnosno smanjivanjja obračunske osnovice za plaće za 2% s primjenom u razdoblju od godine dana, kao što je to u petak 17. travnja već dogovoreno za Rin Tin Tin. Osnovica za obračun plaća, inače, u ovoj proračunskoj godini zbog očekivanih manjih prihoda Grada smanjena je već gradskim službenicima i radnicima ustanova u vlasništvu Grada.