Novi Kolektivni ugovor u Pulaprometu

pulapromet autobus arena

Konačno, nakon dugih pregovora, odgađanih i prekidanih nekoliko puta, danas je potpisan novi Kolektivni ugovor kojim se reguliraju prava i obaveze radnika i poslodavca u Pulaprometu.
Ugovorom koji je potpisan na neodređeno vrijeme osnovica plaće povećava se za 4% ( sa 2.573,00 kune na 2.675,92 kune), a stalni mjesečni dodatak od 500 kuna na 700 kuna. U iznosu od 100 kuna neto mjesečno, pod uvjetom da radnik nije bio na bolovanju, uvedena je i nagrada za prisutnost. Za prethodna 4 mjeseca jednokratno će se radnicima isplaćivati 400 kuna. Uz regres od 2000 kuna, radnicima će se u ukupnom iznosu božićnice i regresa isplaćivati iznos koji isplaćuje Grad Pula. Povećani su i iznosi predviđeni za jubilarne nagrade koje će biti u rasponu od 2000 do 9.000 kuna. Iznos otpremnine za umirovljenje od dosadašnjih 8000 kuna povećan je na tri prosječne plaće poslodavca odnosno radnika (što je povoljnije). Minimalni broj od 20 dana godišnjeg odmora usklađen je sa ZOR-om, a maksimalni broj dana imitiran na 30 odnosno 35 radnicima s beneficiranim stažem, s time da radnici koji imaju sada više od 35 dana to pravo zadržavaju. Pravo na naknadu za prijevoz imat će sada i radnici s mjestom boravka u 1.zoni i to u visini mjesečne karte za tu zonu; ostali radnici dobivat će naknadu za prijevoz u visini zone u kojoj stanuju, najviše do 4. zone.
Ispregovarana materijalna prava su povećanje od 8,5% u odnosu na dosadašnja. Nakon niza godina konačno je došlo do pomaka po tom pitanju i u Pulaprometu. Osim ovih, potpisanih prava, postignut je dogovor, koji je potvrdio i zamjenik gradonačelnika, Robert Cvek, da će se svake godine, prije donošenja proračuna, razgovarati o mogućnostima povećanja materijalnih prava radnika.
Nakon što su im neposredno bile prezentirane izmjene u odnosu na dosadašnji Kolektivni ugovor, članovi SIKD-a izjasnili su se za potpisivanje novog akta, uz određene primjedbe na odredbe vezane za plaćanje prijevoza pa je Sindikat preuzeo obvezu to otvoriti na sljedećim pregovorima.