S predstavnicima poslodavca o problemima

logo novivinodolski

Predstavnici sindikata koji djeluju u Društvu Opco Novi d.o.o ( SIKD i STUH) koje je preuzelo Hotele Novi iz Novog Vinodolskog sastali su se u srijedu, 12. lipnja, s predstavnicima poslodavca. Sastanak je održan na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, a kao najvažnija tema bio je već duže vremena aktualan problem neplaćenih poreza i doprinosa na dohodak. Anonimnim dojavama SIKD-u, naime, radnici su više puta upozoravali da im od veljače 2018. godine nisu uredno uplaćivani porezi na dohodak te da iznosi izdvojeni za II. mirovinski stup navedeni u isplatnim listama ne odgovaraju stvarnom stanju mjesečnih izvještaja mirovinskih fondova.
Svjesni problema predstavnici poslodavca naveli su da im je po pitanju dugovanja nastalih u Društvu Hoteli Novi prije no što je upravljanje preuzeo OPCO NOVI d.o.o, svakako cilj podmiriti obveze, ali čekaju razrješenje predstečajnog postupka. Što se tiče uplata u II. mirovinski stup, očekuju rješenje kroz dva do tri tjedna. Na zahtjev sindikata da se razjasni nepoznanica vezana uz sam čin preuzimanja Hotela Novi od strane OPCO NOVI d.o.o. te uloge Windhama u cijelom postupku prezentirano je da su Hoteli Novi vlasnici svih objekata u Društvu, a OPCO NOVI d.o.o. ima ulogu zakupnika i operativnog voditelja cjelokupnog poslovanja Društva. S Windhamom, kao najvećim hotelskim lancem na svijetu, potpisan je ugovor o franšizi, gdje je uloga Windhama da svojim imenom osigura brend koji će povećati konkurentnost Društva na tržištu. Također, Windham osigurava managera koji je zadužen za postavljanje i kontrolu sustava sukladno standardima njihovog poslovanja. Drigim riječima, OPCO NOVI d.o.o. je nositelj poslovanja Društva što će biti i nadalje, a uloga Windhama je podrška i osiguranje standarda kvalitete.
Razgovaralo se i o problemu nedostatka radne snage koji muči jako puno turističkih kompanija u Hrvatskoj. Problem osiguranja radnika se pokušava riješiti na razne načine i s velikim teškoćama s obzirom na povećan odlazak radnika van granica države. Iako se preferira lokalna radna snaga poseže se i za kompenzacijom kroz uvoz radnika, a kako bi se radnici privukli radi se i na projektu izgradnje za njih novih smještajnih kapaciteta.
Sugestija sindikata u razgovoru je bila da se najbolja konkurentnost postiže s poboljšanjem plaće i prava radnika što je i najbolja motivacija interesa radnika da se zaposli. U tom smislu poslodavcu je najavljeno da će sindikati izraditi svoj prijedlog kroz inicijativu za pokretanje pregovora za kolektivni ugovor.
Sporazumom između sindikata i poslodavca koji je na snazi do 30.09.2019. godine, potpisano je povećanje koeficijenata, a sukladno tome i povećanje plaća. Međutim, stav je sindikata da bi, poslodavac svakako trebao poraditi na povećanju prava radnika kroz cijelu godinu, a ne samo kroz razdoblje najintenzivnijeg poslovanja. Kao pitanje nametnula se i informacija o uvrštenju subote u preraspodjelu radnog vremena, što do sada nije bio slučaj. Poslodavac se obvezao pismenim putem dati informaciju sindikatu o navedenom.
Zaključak sastanka je da problemi postoje, da se treba intenzivno raditi na njihovom rješavanju i u tom smislu inicijativa će biti da se ovakvi sastanci održavaju redovito.