Predstavnici SIKD-a s predstavnicima osnivača i poslodavca DV Pahuljica Rab

dv pahuljica rab 

Temeljem sindikalnog zahtjeva prošlog je tjedna (17. lipnja 2019. godine) održan sastanak predstavnika Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u sindikalnoj podružnici „DV Pahuljica" Rab ( osnovanoj u ožujku ove godine) s predstavnicima poslodavca i osnivača -Grada Raba. Zahtjev za sastankom bio je prvenstveno motiviran namjerom upoznavanja s poslodavcem, s načinom rada i odnosima u Ustanovi te upoznavanjem poslodavca s radom Sindikata i inicijativama koje SIKD namjerava pokrenuti. U tom kontekstu Sindikat je najavio, u trenutku kada se steknu svi uvjeti, pokretanje pregovora za kolektivni ugovor kako bi se kroz ovaj dvostrani akt regulirala prava radnika koja su trenutačno uređena pravilnicima poslodavca. Iako poslodavac uredno izvršava svoje obveze glede isplate plaće i ostalih materijalnih prava radnika sindikalno je uvjerenje da bi se, potpisivanjem kolektivnog ugovora i reguliranjem prava kroz takav akt, razina prava i sigurnosti radnika ipak digla na jednu višu razinu. Ravnateljica i pročelnik Grada složili su se s najavljenom inicijativom te izrazili spremnost za pregovore u kojima su spremni aktivno sudjelovati. U razgovoru o aktualnim problemima u Ustanovi kao jedan od gorućih problema detektiran je zapravo nacionalni problem reguliranja statusa odnosno plaća za odgajateljice koje su stekle VSS. Svima je jasno da je ova problematika kompleksna i nije ju lako riješiti, prvenstveno zato što trenutačno ne postoje zakonski okviri na temelju kojih bi se mogla riješiti. U tom smislu iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije upućen je dopis ministrici znanosti i obrazovanja i radnoj skupini za izradu Nacrta Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa zahtjevom da se što hitnije, kroz prijedlog zakona, nađe rješenje kojim bi se regulirala ova problematika.

Osim spomenutog razgovaralo se i o internim problemima među kojima je i problem sistematizacije, odnosno radnih mjesta koja nisu bila u skladu s propisanom zakonskom regulativom, a koje je poslodavac regulirao kroz novi Pravilnik. Spomenut je i problem radnog vremena odgojiteljica gdje je jedan dio koji provode na radu u neposrednom radu s djecom mjerljiv, dok drugi dio, vezan uz pripreme, otvara problem mjerljivosti s obzirom da se obavlja izvan Ustanove. Prijedlog Sindikata je bio da poslodavac, ako mu je sporan dio koji se provodi u pripremama, unutar Ustanove osigura uvjete u smislu prostora i potrebnih tehničkih i tehnoloških preduvjeta kako bi odgojiteljice mogle jednu fazu priprema odrađivati u Ustanovi, a poslodavac bi mogao kontrolirati i mjeriti i tu fazu rada. Naglašen je i opći problem zamjena kod korištenja godišnjih odmora i slobodnih dana. Kada su u pitanju odgojiteljice postoje rješenja pravovremenih zamjena iako bi ove godine po prvi put, po informacijama poslodavca, moglo doći do nedostatka potrebnih zamjenskih kadrova. Stav je SIKD-a da se taj problem ne može rješavati prekomjernim radom ili prekomjernim radom u neposrednom radu s djecom. Mora se pronaći drugačije rješenje. Puno veći organizacijski problem prisutan je sa zamjenama kod tehničkog osoblja kada ono odlazi na godišnji odmor ili korištenje slobodnih dana. Ovo pitanje ostaje otvoreno i nastojat će se optimalno riješiti u dogovoru s poslodavcem.