Nema pregovaračke stanke

Usprkos ljetnim vrućinama i godišnjem dobu koje za velik broj radnika donosi godišnji odmor, za sindikalne aktivnosti i inicijative nema pauze. I dalje su, naime, aktualne pokrenute pregovaračke inicijative za kolektivne ugovore u pulskim dječjim vrtićima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi i Dnevnom centru za rehabilitaciju.
Pregovori za vrtiće zbog oduženog postupka utvrđivanja reprezentativnosti u početnoj su fazi i ono što bude dogovoreno primjenjivalo bi se vjerojatno od početka iduće godine budući da sredstva za traženo povećanje plaća i materijalnih prava treba proračunski predvidjeti.

U pregovorima za JVP obje pregovaračke strane, Sindikata i Grada, svoje pregovaračke pozicije temelje na detaljnim izračunima, što, kao i u slučaju s vrtićima, ukazuje da će eventualne pomake u plaćama i pravima donijeti novi proračun.
Složeni vlasnički odnosi Dnevnog centra kao i činjenica da se do sada nikad nije kolektivno pregovaralo utjecali su na otežanost pregovora koji se, čini se, ipak primiču kraju. Na današnjem skupu članova Sindikata Dnevnog centra podržan je dogovoren tekst Kolektivnog ugovora kojem slijedi još samo potpisivanje. 
U Sindikatu se, nakon svibanjske prve inicijative, ali i lipanjske požurnice, s nestrpljenjem očekuje i početak pregovora za prvi kolektivni ugovor u pogrebnom poduzeću Monte Giro čija uprava, nažalost, nastoji pregovore izbjeći pa je Sindikat bio prisiljen sa situacijom koja je u suprotnosti sa Zakonom, upoznati vlasnika – Grad Pulu, s očekivanjem da konačno osigura pretpostavke za pregovore koji su dugogodišnja odrednica svih većih društava u vlasništvu Grada. Nakon razgovora s zamjenicima gradonačelnika dogovoreno je tako da bi pregovori otpočeli početkom rujna.