Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda dobio Kolektivni ugovor

dnevni centar

Danas je u prostorima Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u Puli potpisan prvi Kolektivni ugovor za radnike ove Ustanove. Ispred Sindikata Kolektivni ugovor potpisali su Marina Koroman, sindikalna povjerenica i Rajko Kutlača, voditelj pulskog ureda, a ispred poslodavca i osnivača Dragan Poropat. Pregovori su počeli još prošle godine u studenom, a na višemječno pregovaranje najviše je utjecala činjenica vrlo složenih osnivačkih odnosa. Naime, Dnevni centar ima čak 12 osnivača jedinica lokalne samouprave, između kojih je valjalo uskladiti pregovaračke stavove determinirane, prije svega, različitim mogućnostima financiranja Ustanove. Kolektivni ugovor potpisan je na neodređeno vrijeme, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2020. godine. Dogovorena je osnovica za obračun plaća u iznosu od 4.484,40 kuna koja će se razmatrati svake godine prije donošenja proračuna Grada Pule za sljedeću godinu, uz uvjet da nova osnovica ne može biti manja od prethodne dogovorene.