Iz Zračne luke Rijeka stigla inicijativa za pregovore

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu Županijskog suda kojom je bila poništena Odluku o otkazu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Zračnoj luci d.o.o Rijeka, iz Zračne luke Rijeka SIKD-u je 06. kolovoza dostavljen dopis s pozivom na kolektivno pregovaranje. Sa stavom da brojni aneksi aktualnog Kolektivnog ugovora te brojne tehničke greške otežavaju „snalaženje" u tekstu i postojeći KU čine neodrživim bez obzira na sudsku presudu, poslodavac je predložio pregovore za novi Kolektivni ugovor koji je dostavio u privitku.
Sindikat koji je cijelo vrijeme spora predlagao da se sjedne za stol prihvatio je pregovore, pri čemu je naglašeno da ne želi polemizirati o tezi neodrživosti postojećeg Kolektivnog ugovora te da sudska presuda nalaže poslodavcu da ga poštuje. Kako je istaknuto u očitovanju na prijedlog poslodavca, za Sindikat socijalni dijalog nema alternative, a izgubljeno je puno vremena, energije, a nastali su i troškovi. Da li će se raditi o novom Kolektivnom ugovoru ili o Anexu – bit će to, po mišljenju Sindikata, stvar kolektivnog pregovaranja i zajedničkog usuglašavanja u neposrednim razgovorima. Sindikat će pregovorima pristupiti kao i uvijek u dobroj vjeri usprkos svemu što se događalo u prethodnih nekoliko godina, u kojima se od poslodavca poticalo iščlanjivanje iz Sindikata. Dobra vjera u pregovorima i ponašanje iskrenog socijalnog partnera očekuje se i od poslodavca. Činjenica je da Kolektivni ugovor ne može biti statičan, da se on mijenja u skladu s poslovanjem i u skladu sa situacijom i potrebama, ali pregovariat se mora na bazi argumenata. Sindikat neće pristati na bilo kakve ucjene.
Prije početka pregovora, odnosno uopće očitovanja na prijedlog novog Kolektivnog ugovora, od poslodavca je zatraženo da Sindikatu dostavi i važeći Pravilnik o radu koji bi, uz aktualni KU i predloženi novi, također bio osnova za pregovore. Predloženo je i potpisivanje Protokola o pregovorima kojim bi utvrdili predmet kolektivnog pregovaranja, dinamiku pregovaranja te način pregovaranja, kako što je to uobičajeno i u drugim kompanijama. S obzirom na godišnje odmore radnika Sindikata do 19. kolovoza predloženo je da tekst Protokola Sindikat dostavi odmah po povratku na posao, kada bi se i predložio termin prvog susreta. Do tada bi se razmijenile i pregovaračke punomoći.
Odgovor na dostavljenu inicijativu za pregovore predsjednica Sindikata Marina Cvitić koja svakako računa na bolju suradnju ubuduće, iskoristila je i da izrazi nadu da je poslodavac postupio po sindikalnom prijedlogu obračuna srpanjske plaće. Prvi susret svakako bi se iskoristio i za razgovore oko isplate zaostataka radnicima.