Završna konferencija EU projekta " Osnažimo socijalni dijalog - osigurajmo budućnost"

projekt hurs

U Zagrebu je, u petak 20. rujna, u hotelu Dubrovnik, održavanjem Konferencije, okončan projekt „Osnažimo socijalni dijalog – osigurajmo budućnost" koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda, a nositelji su bili Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske, Hrvatska udruga radničkih sindikata i Regionalni industrijski sindikat. Projekt je dio Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- - 2020, Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.
Među 150 sudionika projekta završnoj konferenciji nazočilo je i trideset aktivista Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije koji su tijekom provedbe projekta započetog u listopadu 2018. godine, aktivno sudjelovali u radionicama i okruglim stolovima s temama socijalnog dijaloga, organiziranim u tri serije jednodnevnih edukacija održanih na pet različitih lokacija.
.