Situacija nije optimistična

traktor tps

Situacija u labinskoj tvornici LABINPROGRES-TPS nije nimalo optimistična. Slijedi period u kojem će se donašati mjere u cilju opstanka, a jedna od mjera su i pregovori za novi Kolektivni ugovor. Sindikat očekuje da poslodavac ipak neće ići na smanjenje materijalnih prava koja su ionako niska.
Na sastanku s predstavnicima poslodavca sindikalni predstavnici TPS-a 20. travnja upoznati su sa stanjem u poslovanju i planovima poslodavca da pokrene pregovore za izmjenu Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje u neizmjenjenom obliku iako su se nakon godine i pol od promjene vlasništva bitno promijenili uvjeti i način poslovanja. Pregovori se ipak planiraju krajem godine zbog prioritetnijih poslova vezano za poslovanje Društva. Ove godine u TPS-u je, inače, u cilju praćenja poslovanja po pojedincu, uvedeno praćenje evidencije po radniku, a to će biti i podloga za individualno stimuliranje radnika. Potrebno je, naime, izvršiti i ponovno normiranje posla, obzirom da su neke operacije stalno u minusu, a druge u plusu. Prema informacijama poslodavca nisu ispunjena očekivanja u 2014. zbog dodatnih troškova oko preseljenja, ali je Društvo pozitivno poslovalo. Prvi kvartal ove godine je neočekivano loš, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na 2014. Smanjena je prodaja i narudžbe, puno je materijala, repromaterijala i poluproizvoda na zalihi, a malo gotovih proizvoda za prodaju. Kritični su ožujak i travanj. Uprava pokušava otvoriti nova tržišta, međutim, konkurencija, posebno s istoka radi svoje, dok zapadna seli na istok. Analizom proizvodnje utvrđeno je da se konkurentnost može postići samo povećanjem produktivnosti. Na bazi sadašnjeg tržišta teško je donašati strateške odluke koje su povezane s ulaganjima. Nema mjestu optimizmu ali očekuje se stabilizacija tijekom godine iako su prva tri mjeseca veoma kritična.
Na sastanku je bilo riječi i o internim problemima vezanim za manjkove na inventurama zbog čega će se inventure raditi češće te povećati nadzor. Broj od 54 stalno zaposlenih radnika je u skladu s očekivanjima. Stopa bolovanja je u 2014. godine bila na zadovoljavajućem nivou, ali se tijekom prva tri mjeseca ove godine bitno povećala što zbog viroza što zbog slabog grijanja. Stoga je za iduću zimu potrebno dodatno investirati u zagrijavanje radnih prostora.
Prema podacima poslodavca, prosječna neto plaća radnika za 2014. godinu iznosi 5.085 kuna. Još uvijek ima puno neiskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne godine, te je to impuls poslodavcu da treba smanjiti broj dana godišnjeg odmora u slijedećim pregovorima.
Poslodavac je od Sindikata upozoren da vodi brigu o tri bitna članka Zakona o radu (149-151.) koji reguliraju obveze poslodavca prema Radničkom vijeću u smislu informiranja, savjetovanja ili suodlučivanja, zbog čega bi neka odluka poslodavca mogla biti ništetna. Dogovoreno je da će se sastanci sa sindikatom održavati tromjesečno (po potrebi i češće), a da će se u najskorije vrijeme održati Skup svih radnika, na kojem će direktor obavijestiti radnika o stanju i razvoju Društva.