Osnovana treća podružnica u Valamaru

1184235391

U dubrovačkim objektima Društva Valamar Riviera prošlog tjedna osnovana je nova, treća, sindikalna podružnica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Valamaru. Do njenog osnivanja SIKD je, naime,  u Valamaru imao organizirane dvije sindikalne podružnice i to u Rapcu (gdje je jedini sindikat) i Poreču (gdje je SIKD većinski sindikat).
Za sindikalnog povjerenika SP" Valamar Riviera" Dubrovnik izabran je Marko Kušurin, za njegovu zamjenicu Marija Papac te uz njih dvoje Izvršni odbor sindikata čini još i Vesna Radiš.
Izabrani predstavnici zastupati će interese članova u Dubrovniku, raditi na rješavanju problema radnika (članova SIKD-a) iz Dubrovnika, te uz vodstvo Sindikata sudjelovati u pregovorima s poslodavcem za povećanje materijalnih prava radnika.
Osnivačkoj Skupštini sindikalne podružnice, održanoj u hotelu Tirena, prisustvovali su predstavnici SIKD-a: predsjednica Marina Cvitić, tajnica Sindikata Tessi Bošković-Cvek, te voditelj ureda Vedran Sabljak.

Osnivanju podružnice prethodio je razgovor sa članovima. Predsjednica Sindikata Marina Cvitić složila se sa javnosti poznatom činjenicom da je Valamar Riviera najveća turistička kompanija u HR, da kontinuirano ulaže u nove investicije, u nove akvizicije, ali i u edukacije radnika, te kontinuirano, posebno posljednjih nekoliko godina u dogovoru sa socijalnim partnerima (sindikatima) radi na poboljšanju materijalnih prava radnika. Međutim, ocijenila je i da, usprkos velikom PR (propagandi) koji kompanija ulaže da bi prikazala sebe kao najpoželjnijeg poslodavca, ima prostora za dodatno poboljšanje, kako materijalnih prava, tako i položaja radnika. Posebno taj prostor vidi u tome što kompanija u pravilu sklapa Sporazume o materijalnim pravima radnika na godinu dana, što ne daje preveliku sigurnost. Za 2019. godinu, usprkos nastojanjima Sindikata da se poveća osnovna plaća, poslodavac je inzistirao samo na neoporezivim iznosima. Pet tisuća kuna trinaeste plaće za stalne radnike i one koji rade duže od 10 mjeseci pristojno je povećanje materijalnih primanja, ali nije utvrđeno kolektivnim ugovorom kao trajno rješenje, a po sindikalnim procjenama neće ga ni ostvariti veliki broj sezonskih radnika. SIKD će se u pregovorima za 2020. g. založiti da se sva prava ugovorena Sporazumom za 2019. trajno ugovore Kolektivnim ugovorom, a prioritet u pregovorima svakako će imati povećanje osnovne plaće. Iako su neoporezivi iznosi prihvatljivi i poslodavcu i radnicima (jer se na te iznose ne plaćaju ni doprinosi ni porezi), dugoročno radnicima mora biti u interesu povećanje bruto plaće, jer iz toga proizlaze naknade za bolovanje, ali i buduće mirovine.
Nadalje, u pregovorima će se založiti za korekciju primanja radnika koji nisu na smještaju i prehrani kod poslodavca s obzirom na činjenicu da su do sada bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na radnike koji su bili na smještaju i prehrani kod poslodavca. Naime, u SIKD-u se slažu da radnici koji dolaze iz drugih krajeva moraju imati osiguran kvalitetan smještaj i prehranu jer se samo na taj način može osigurati dovoljan broj radnika za sezonu. Isto tako slažu se i da tim radnicima život odvojen od obitelji treba učiniti snošljivim, ali je činjenica da njihova primanja ostaju „čista". Činjenica je da radnici, kako stalni, tako i sezonski, koji nisu na smještaju i prehrani kod poslodavca (domicilni radnici), imaju ista primanja, ali imaju i troškove (smještaja, režija, prehrane....), pa u konačnici im ostane mnogo manje. Zbog nepovoljnijeg položaja domicilnih radnika, SIKD se u nekoliko navrata obraćao Ministarstvu turizma, putem socijalnog vijeća za turizam i ostalim ministarstvima, sa ciljem da se ta „nepravda" riješi kroz propise. Novi porezni propisi omogućuju da se takvim radnicima isplati do 5.000,00 kuna godišnje pa će se u pregovorima zastupati ta stajališta.
SIKD će s predstavnicima poslodavca prioritetno razgovarati o načinu rješavanja konzumiranja toplog obroka, za koje je neusklađeno vrijeme mogućeg konzumiranja s radnim vremenom radnika, ali i upitna kvaliteta i asortiman toplog obroka.
Z