Ispraviti nepravdu prema dijelu radnika LRH

Nastavno vođenim razgovorima na sastanku održanom 04. listopada ove godine s novom Upravom Liburnia Riviera Hotela predsjednica SIKD-a Marina Cvitić obratila se novom predsjedniku Uprave Heimu Waldemaru Hirnu pismom sa zahtjevom za isplatu dodatka na plaću na mjesečnoj bazi i radnicima s tkzv. individualnim ugovorima. Temeljem Sporazuma između poslodavca i sindikata, naime, isplata mjesečnog dodatka od 1000,00 kuna bila je zajamčena tijekom 4 najfrekventnijih ljetnih mjeseci radnicima koji imaju sklopljen Ugovor o radu temeljem Kolektivnog ugovora. Poslodavac, međutim, nije preuzeo obvezu isplate navedenog iznosa radnicima s tkzv. individualnim ugovorima, odnosno menegerskim ugovorima. Tim radnicima, a ima ih popriličan broj, isplaćen je iznos od 1.000 kuna samo za srpanj jer po mišljenju prethodne Uprave isplata dodatka za te radnike vezana je uz poslovne rezultate Društva na mjesečnoj razini koji se nisu ostvarili. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije više je puta zahtijevao da se, kao i ostalim radnicima, i tim radnicima ( ne odonosi se na direktore hotela, PC-a, sektora...) koji zapravo predstavljaju operativne izvršitelje, a ne manegement, isplati dodatak na mjesečnoj bazi. Takozvane menegerske ugovore ima veliki broj radnika koje je poslodavac jednostrano, bez suglasnosti sindikata, „maknuo" iz Tarifnog priloga Kolektivnog ugovora. Radi se o šefovima sala, kuhinja, recepcije, domaćinstva ...., ali i samostalnim referentima i tkzv. Voditeljima na koje poslodavac, po sindikalnom mišljenju protivno zakonu, ne primjenjuje Kolektivni ugovor, za njih ne vodi pravilno evidenciju o radnom vremenu, odnosi se prema njima kao da su ovlašteni voditi poslove poslodavca, što nisu (čl.88.st.4. Zakona o radu). Iako Sindikat i o toj temi planira razgovarati s novom Upravom LRH-a, u ovom momentu prioritet mu je da se tim radnicima isplati preostali iznos od 3.000,00 kuna kao i ostalim radnicima. Stoga očekuje da nova Uprava razmotri mogućnost da se navedenim radnicima retroaktivno isplate mjesečni dodaci za lipanj, kolovoz i rujan. Oni su, ističe predsjednica SIKD-a, dio tima koji je ne samo vodio, već zajedno s operativnom radnom snagom, iznio (kao i svake dosadašnje godine) sezonu. Kao šefovi imali su i veću odgovornost, a u konačnici mnogi su imali dosta manja mjesečna primanja od onih kojima su bili nadređeni, čak i manje u odnosu na sezonske radnike. Upućen zahtjev SIKD-a istovremeno je i apel novoj upravi za ispravkom nepravde koja je učinjena tim radnicima.