Pregovori o izmjenama KU u Pulaprometu

Temeljem dogovora s predstavnikom Grada Pula tijekom posljednjih pregovora te izjašnjavanja članova sindikata i radnika na skupu, sindikati su inicirali pokretanje pregovora o izmjenama Kolektivnog ugovora Pulaprometa. Cilj im je pokušati dogovoriti daljnje povećanje plaće radnicima, otvoriti pitanje naknade prijevoza za određene kategorije radnika koji stanuju izvan prve zone prijevoza, te preciznije odrediti odmor između dva radna dana kraći od 12 sati koji je proteklog mjeseca izazivao dosta prijepora pa i prijavu poslodavca Državnom inspektoratu. Do sada je održan jedan krug pregovora.

Skupu radnika koji je prethodio (održan je 16.10. u prostorima DVD Pula) prisustvovalo je znatno više radnika nego inače, ali još uvijek nedovoljno s obzirom da se upravo na skupu mogu čuti važne informacije i postaviti pitanja poslodavcu i radničkom vijeću pa i sindikatima. Ovaj skup, nažalost, nije bio iskorišten za postavljanje pitanja, već za orkestriranu kritiku, uglavnom usmjerenu na Radničko vijeće. Ne može se reći  da nijedna kritika nema osnove jer se svaki rad može poboljšati. Posebno kad se to odnosi na informiranje radnika. Problem su, međutim, iznijete tvrdnje da su Radničkom vijeću upućeni određeni dopisi (čak sedam) koje ih nije željelo zaprimiti, a da pritom takve tvrdnje uopće nisu potkrijepljene argumentima. Riječ je naravno o podmetanjima i neistinama jer je, pokazalo se, protokol dostave dokumentacije u Društvu jasno određen. Više izjava pokazalo je i da radnici nisu upućeni u to koja je u stvari uloga Radničkog vijeća i što ono može i treba raditi, a što ne može ili ne smije te je potrebna kontinuirana edukacija i informiranje na tom planu. Posebno su čudne na skupu bile izjave da Radničko vijeće raspoređuje vozače po linijama i autobusima. Niti je to istina niti je to moguće pa se iz svega moglo tek zaključiti da se zapravo želi stvoriti nemir među radnicima koji, nažalost, može odgovarati samo poslodavcu. Najbrojnija prozivanja zbog nepoznavanja uloge radničkog vijeća, dolazila su, na čuđenje SIKD-a, od sindikalnog povjerenika Sindikata prometa i veza koji bi svakako trebao znati što je uloga predstavnika radnika i radničkog vijeća.