Sa skupa u Jadranu

Tijekom ovog mjeseca trebali bi biti objavljeni službeni pokazatelji poslovanja Jadran Crikvenice. Prema zaključku sa skupa radnika održanog 28. listopada, na kojem je direktor radnike upoznao s rezultatima devetomjesečnog poslovanja i planom investicija, to će do kraja studenog biti i teme sastanka predstavnika sindikata s poslodavcem. Skupu je prethodio sastanak predstavnika sindikata, radničkog vijeća i poslodavca.
Neslužbeni podaci o financijskim pokazateljima poslovanja izneseni na skupu, inače, govore o tome da se financijski plan za 2019. godinu nije u potpunosti ostvario i da su prihodi oko 12 milijuna kuna manji nego je to planirano, što može biti posljedica objektivnih razloga kao što je kašnjenje nekih kapitalnih projekata, ali isto tako činjenica je da ti prihodi nadmašuju prošlogodišnje u iznosu od oko 18 milijuna kuna. Brojke se odnose na poslovanje Jadran d.d. samostalno, ali i na konsolidirane pokazatelje s akvizicijom Cluba Adriatic.
Svi pokazatelji, uz činjenicu da je u ovoj godini potrošeno 60 000 radnih sati manje nego lani, ostavili su poslodavcu mogućnost da poveća materijalna prava radnicima. Tako je u ovoj godini povećanje mase za isplatu plaća iznosilo 12% više u odnosu na prošlu godinu, a isplaćeno je i 3.000,00 kn po radniku kroz neoporezivi dio. Poslovni rezultati otvaraju mogućnost sindikatima da inzistiraju na tome da se radnicima do kraja godine isplate i sva ostala neoporeziva davanja poput regresa, božićnice, te preostalih 2.000,00 kn neoporezivih nagrada radnicima. Veseli ih činjenica da je i predsjednik Uprave na samom skupu radnika naglasio da je i poslodavcu cilj da se radnicima isplati što je više moguće do kraja godine. Sindikati također očekuju da će do službene objave rezultata poslovanja poslodavac izraditi bonus shemu dodjele nagrada za radnike s managerskim ugovorima kojima bi se bonusi trebali isplatiti do kraja godine. Prema prezentiranom na skupu radnika, u planovima za budućnost je daljnje investiranje u kapitalne projekte kako bi se poboljšala kvaliteta usluge u Jadran d.d te kako bi se omogućilo da se za dio objekata sezona produži pa čak i da se osposobe za cjelogodišnje funkcioniranje. Do sada se najviše investiralo u AD Turres, investicija u paviljone je gotova, a očekuje se nastavak investicije u hotel tijekom 2020. godine. Investicije u hotelu Omorika također su u većem dijelu odrađene za sljedeću godinu planira se investicija u bazenski kompleks. U hotelu Katarina investirano je u balkone i fasade, unutarnji i vanjski bazen.
Investicije su bile i u ostalim hotelima i u kampovima te je ukupno prema planu uloženo oko 106 milijuna kuna. U 2020. godini nastavit će se sa investicijama koje bi trebale biti u okviru 115 milijuna kuna.

Sve ove investicije prema riječima predsjednika Uprave utjecat će na poboljšanje ponude, povećanje prihoda, produljenje sezone, a u konačnici onda i na standard radnika. U segmentu zaštite na radu izvještaj oslikava da postoje određeni problemi i da je potrebno poraditi na poboljšanju uvjeta zaštite na radu. Primarni cilj trebao bi biti nabavka odgovarajuće zaštitne opreme. Potrebno je i uskladiti sistematizaciju rada kako bi se mogla napraviti nova procjena rizika. Iznimno važno je da ovlaštenici zaštite na radu po PC-ima pravovremeno i na odgovarajući način pošalju svoje djelatnike na preglede na medicinu rada, kao i da ih se odgovarajuće osposobi za siguran rad na njihovim radnim mjestima. Isto tako da se zaštita na radu uvrsti u planiranje budžeta za naredne godine.
Pitanja radnika na skupu bila su usmjerena na isplatu regresa i božićnice (što je kroz prezentaciju potvrđeno) te na planove za rad u zimskom periodu. Dobiveni su odgovori da će dio objekata raditi te da će intencija biti da u tim objektima rade radnici koji će na kraju sezone ostati s minus satima ili neće biti dovoljno u plusu kako bi pokrili preraspodjelu.
U svom obraćanju prisutnima predsjednica SIKD-e Marina Cvitić naglasila je da bi voljela da se skup održao u nekom kasnijem terminu kada bi bili dostupni neki relevantniji i konkretniji podaci, međutim, da i prezentirani govore o tome da Jadran d.d. napreduje i da se nada da će se to nastaviti i u narednim godinama jer to sindikatima ostavlja mogućnost boljeg pozicioniranja u pregovorima za Kolektivni ugovor. Nije zadovoljna komunikacijom u kompaniji koja posljedično dovodi do prenošenja krivih informacija koje kod radnika izazivaju konfuziju. Pozvala je na poboljšanje te komunikacije, na transparentnost koja će u budućnosti donijeti puno bolje odnose i radnu atmosferu. Naglasila je da u narednom periodu sindikati imaju namjeru sjesti s poslodavcem za pregovarački stol i, osim razgovora o neoporezivim primanjima, poraditi na tome da se radnicima, kao veća garancija, osiguraju prava kroz KU. Smatra da treba poraditi na poboljšanju uvjeta za sve radnike s posebnim osvrtom na domaće stalne radnike i sezonce koji su u ovim trenucima u nepovoljnijem položaju od onih koji su kod poslodavca na hrani i smještaju.
Nadu u postizanje uspjeha daje joj činjenica da Jadran ima perspektivu, da cilj nije samo preprodaja već dugoročno investiranje i širenje. Veće investicije znače i veće prihode, a veći prihodi veća prava za radnike.