Skupovi u Baumitu

baumit logo

Tijekom ovog tjedna u pogonima Društva Baumit održavaju se skupovi radnika. Na njima će sudjelovati i predstavnici SIKD-a koji će nastojati ukazati na mogući kolektivni spor s poslodavcem čiji direktor odbija kolektivne pregovore za Društvo.
U Baumitu Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije jedini je sindikat koji okuplja 44 radnika. Dio tih radnika radi u bivšoj „Istarskoj tvornici vapna" Most Raša (koja je pripojena u sustav Baumita), gdje su prava i obveze radnika utvrđena kolektivnim ugovorom koji ističe krajem godine. Sukladno interesu radnika SIKD je stoga pokrenuo inicijativu sklapanja Kolektivnog ugovora za cijeli Baumit u Hrvatskoj. Naišao je, međutim, na odbijenicu direktora koji, s obzirom da ima Pravilnik o radu, ne smatra potrebnim kolektivno pregovarati. Iznenađen takvim stavom direktora s kojim je, kad je bio direktor ITV-a Most Raša, postojao korektan socijalni dijalog, SIKD je u nastojanju izbjegavanja spora o problemu obavijestio i osnivača koji, nažalost, podupire svoju Upravu u namjeri da odnose u Društvu regulira Pravilnikom. U takvoj situaciji, ako poslodavac ne promijeni svoj stav, Sindikatu je preostao samo jedan potez: najava industrijske akcije i postupak mirenja.