Veće plaće i za labinske i umaške vatrogasce

Od studenog ove godine radnicima Javne vatrogasne postrojbe Labin uvećana je osnovica za obračun osnovne plaće za 5% te sada iznosi 1.879,15 kuna. Time se i ova Postrojba pridružila vatrogasnim postrojbama Pule, Rovinja i Poreča koje su već ranije uvećale osnovicu u ovom postotku.

Nakon što se od 2015. godine osnovica za obračun plaće umanjila za 5,7%, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag se, nakon provedenih kolektivnih pregovora, uvećava osnovica za obračun plaće na 1.850,00 kuna. Primjenjivat će se od 01. siječnja 2020. godine.
Osim toga, utvrđena je obveza isplate neoporezivih iznosa za regres i božićnicu te je, u slučaju otkazivanja ugovora o radu, dogovorena otpremnina u iznosu od jedne trećine plaće po godini staža, bez zakonskog ograničenja od maksimalno šest plaća.

Na nivou Istre, gdje naš Sindikat djeluje u svih sedam vatrogasnih postrojbi, došlo je do pomaka u plaćama osim za pazinsku i buzetsku postrojbu.
JVP Pazin je trenutno na osnovici za izračun osnovne plaće koja je bila jedinstvena za svih sedam postrojbi odnosno 1.788,60 kuna. Od 01. siječnja iduće godine radnici će ostvarivati pravo na mjesečnu neoporezivu nagradu do 250,00 kuna, zavisno o tome da li su koristili i koliko bolovanja, što se odnosi i na sve ostale korisnike gradskog proračuna. U JVP Buzet je i nadalje najlošije stanje što se tiče materijalnih prava radnika. Još uvijek je na snazi umanjenje osnovice od 6% uz sva nastojanja Sindikata da se ona povrati ili bar da se iskoriste mogućnosti isplate neoporezivih nagrada koje se mogu iskoristiti. Vjerujemo da će na tragu povećanja primanja radnika u svim ostalim postrojbama to konačno doživjeti i buzetski vatrogasci.