Veće plaće za porečku Uslugu i Odvodnju

Okončani su kolektivni pregovori za porečka komunalna društva „Uslugu Poreč" d.o.o. i „Odvodnju Poreč" d.o.o. Dogovoreno je povećanje osnovice za obračun osnovne plaće za 8% te će od 01. siječnja iduće godine osnovica iznositi 3.900,00 kuna. Ovakvo povećanje bi prema očekivanjima trebalo pridonijeti zaustavljanju velike fluktuacije radnika prisutne u ovim društvima posljednjih godina.
Kako od 01. rujna ove godine poslodavci godišnje imaju mogućnost radnicima isplatiti na ime troška prehrane do 5.000,00 kuna neoporezivo, dogovoreno je da radnik ostvaruje pravo na 24,00 kune po danu rada. Kada radnik iskoristi neoporezivih 5.000,00 kuna plaćanje doprinosa i poreza preuzima poslodavac, čime će radniku stalno biti osigurano pravo na 24,00 kune po danu.