Potpisan Aneks 2 KU "CR Abitare"

Okončanjem kolektivnih pregovora u „CR Abitare" d.o.o. Labin potpisan je Aneks 2 kolektivnom ugovoru za ovo Društvo. Njime je produženo trajanje kolektivnog ugovora do 01. listopada 2020. godine. Ugovoreni su i dodaci na plaću za vrijeme trajanja preraspodijele radnog vremena koja može trajati do šest mjeseci godišnje te iznosi mjesečne stimulacije u neto iznosima. I nadalje ostaje na snazi odredba da osnovicu za obračun osnovne plaće čini iznos minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Time će radnici ovog Društva, od 01. siječnja iduće godine, ostvariti povećanje plaće od 8,3%.