Okončani uspješni pregovori u Holcimu

logo lafargeholcim

U ponedjeljak, 9.12.2019, uspješno su završeni kolektivni pregovori predstavnika sindikata s upravljačkim timom Holcima u Hrvatskoj.
S primjenom u prosincu 2019. godine, temeljem ušteda koju je Holcim ostvario jer je Vlada RH ukinula porez na prehranu zaposlenika za rujan, listopad, studeni i prosinac, svi radnici dobit će poklon karticu u vrijednosti od 500 kuna za kupnju u Lidlu. Kartice će se podijeliti najkasnije do 24.12.2019. Tijekom ovog mjeseca isplatit će se na plaću i 50% ovogodišnjeg bonusa, a 50-60%, ovisno o rezultatima poslovanja, početkom iduće godine ( u veljači).
S primjenom od 1.1.2020. godine dogovoreni fond za povećanje primanja radnika iznosi 6,23% mase plaća. Sastoji se od sljedećih elemenata:
- Nadoknada troškova prehrane, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak od 1.9.2019. i to prema osobnom izboru svakog zaposlenika: ili 5.000 kuna godišnje neoporezivo raspoređeno na mjesečne iznose, ili korištenje besplatne marende/gableca koja će biti organizirana od strane poslodavaca do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna godišnje, a na bazi tržišne cijene koja će biti dogovorena s pružateljima usluga na pojedinoj lokaciji.
- Zaposlenici će za Uskrs dobiti Lidlovu poklon karticu u iznosu od 600 kuna neoporezivo (istovremeno se ukida nabava voća od 1.1.2020).
- Zaposlenicima na Kolektivnom ugovoru u Očuri povećat će se bruto plaća za 1,5% fiksno. Nakon toga, za 2021. godinu, odredit će se adekvatno povećanje plaće tako da prosječna plaća zaposlenika u Očuri bude na razini ostalih kamenoloma Holcima u Hrvatskoj.
- Fiksno povećanje plaće za sve radnike iznosi 3,1%, dok fond za varijabilno povećanje plaće prema matrici iznosi 1,2% mase plaća. Matrica će biti određena na sastanku predstavnika Sindikata i Menadžment tima Holcima nakon provedenih sastanaka kalibracije. Prije samih kalibracija ponovit će se edukacije voditelja o evaluaciji učinka. Do lipnja 2020. godine revidirat će se i predložiti eventualne promjene u sustavu evaluacije učinka zaposlenika. Iznos pasivnog dežurstva uskladit će se za navedeno fiksno povećanje plaće.
- Princip utvrđivanja bonusa za 2020. godinu mijenja se na način da: 50% mjesečne osobne bruto plaće se sigurno isplaćuje (Bonus I), dodatnih 50% plaće (Bonus II) isplatit će se ako se ostvari EBITDA dobit veća od prethodne godine, a u slučaju da se prijeđe EBITDA dobit budžetirana za 2020. godinu isplatit će se još 10% bruto plaće (Bonus III). Ukoliko je ostvarena EBITDA veća od prethodne godine, a manja od budžeta, isplatit će se proporcionalni dio bonusa do max 10%. Dodatni bonus (Bonus IV) radnik može dobiti ukoliko se ostvari EBITDA veća od budžetirane i to do maksimalno 10% bruto plaće, ali samo ako ne bude bilo više od jedne(1) ozljede s izgubljenim vremenom vlastitog zaposlenika ili ne više od jedne ozljede zbog kritičnog incidenta trećih lica na lokacijama.
- Isplata Bonusa I (koji se isplaćuje neovisno o ostvarenim rezultatima) isplaćivat će se radnicima koji odlaze u mirovinu ili radnicima u slučaju poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, a čiji će radni odnos završiti prije 31.12. tekuće godine, u proporcionalnom iznosu.
- Naknada za bolovanje na teret poslodavca vratit će se na prethodni način obračuna, odnosno: za vrijeme privremene nesposobnosti za rad do 42 dana radnik ima pravo na naknadu plaće, pod uvjetom da se ponaša sukladno aktima Fonda zdravstva RH, u visini od 90% njegove prosječne bruto plaće isplaćene u skladu s važećim zakonskim propisima.
Za primjenu od 1.1.2021. godine dogovoreni su Kriteriji za povećanje plaće za 2021. godinu:
o Minimalno fiksno povećanje mase plaća za 2021. godinu bit će za inflaciju iz 2020. godine
o Dodatne korekcije plaća od minimalno 0,5% će ovisiti o ostvarenju EBITDA dobiti (ostvarenje budžeta 2020. godine), novčani tijek (ostvarenje budžeta 2020. godine), postotak korištenja zamjenskih goriva (ostvarenje budžeta 2020. godine) te pokazatelja iz područja zdravlja i sigurnosti (najviše 1 ozljeda u Holcimu u Hrvatskoj).
Sukladno dogovorenom, novi kolektivni ugovor izradit će se i potpisati najkasnije do kraja veljače 2020. godine.