Održana Izborna Skupština Sindikalne podružnice „Komunalni servisi" Rovinj

komunalni servis

Tijekom prosinca i početkom siječnja ove godine, 70 radnika zaposlenih u Komunalnim servisima d.o.o. Rovinj, nezadovoljnih radom dotadašnjeg sindikata, pristupilo je Sindikatu Istre Kvarnera i Dalmacije. Na nedavno održanoj Izbornoj skupštini za sindikalnog povjerenika izabran je GORAN POPOVIĆ. Izabran je i Izvršni odbor sindikata na način da su zastupljene sve organizacione jedinice čime će se omogućiti protok informacija među članovima, te ravnopravno zastupanje svih organizacionih jedinica. U Izvršni odbor su izabrani: MIROSLAV MEDIĆ ( groblje ), MARČELO BANKO (hortikultura), MARIJA VUKAJLOVIĆ (čistoća), MARKO KRIŽMAN (odlagalište) i ZORAN TERZIĆ (čistoća), dok će se naknadno po potrebi Izvršni odbor nadopuniti sa predstavnikom iz organizacione jedinice tržnica, odnosno parkinga.
Na izbornoj Skupštini kojoj su prisustvovali predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić i član predsjedništva SIKD-a, odnosno predsjednik RV i sindikalni povjerenik u Maistri Damir Gašpić dogovoreno je da se uputi dopis direktoru za jedan sastanak radi upoznavanja i prezentiranja mišljenja radnika. Prioritet rada Sindikata biti će inicijativa za kolektivno pregovaranje radi poboljšanja materijalnih prava radnika (plaće, naknade za prehranu te naknade za prijevoz, te korekcije koeficijenata na način da se stimulira polivalentnost radnika), ali i nematerijalnih prava kao što je trajanje godišnjeg odmora.