U porečkoj Usluzi izabrano Radničko vijeće

Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Usluzi Poreč sredinom siječnja održani su izbori za Radničko vijeće. Izborima su se odazvala 103 radnika od 197 s pravom glasa ili 52,28%. Nije bilo nevažećih listića. Lista kandidata SIKD-a dobila je 67 glasova (65,05%), a lista SSKRH 36 glasova (34,95%). Temeljem tih rezultata lista SIKD-a osvojila je dva mjesta, a Sindikata komunalaca jedno mjesto u Radničkom vijeću. Saziv prvog Radničkog vijeća u Porečkoj Usluzi čine: Daniel Sranić i Rino Fatorić (SIKD) te Vera Pavlović (SSKRH), a njihove zamjene: Davor Terlević i Slavko Černac te Zdenka Kocijančić. Po objavi konačnih rezultata izbora održana je konstituirajuća sjednica Radničkog vijeća, na kojoj je za predsjednika izabran Rino Fatorić s liste Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.