Inicijativa za pregovore u DV Bubamara

dv bubamara logo

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuo je inicijativu za pregovore oko sklapanja Kolektivnog ugovora za radnike Dječjeg vrtića Bubamara iz Ližnjana. Inicijativa je upućena načelniku Ližnjana Marku Ravniću 13. veljače zajedno s prijedlogom teksta Kolektivnog ugovora koji se uglavnom temelji na važećem Pravilniku o radu. Cilj je Sindikata da se, kao i u drugim jedinicama lokalne samouprave u kojima se kolektivno pregovara, maksimalno ujednače prava radnika Vrtića s radnicima u općinskoj upravi. Analiza plaća, naime, pokazuje da radnici Vrtića znatno zaostaju s radnicima zaposlenim u Općini Ližnjan i sindikalna je obveza pokušati to promijeniti.