Sindikat će u Komunalnom servisu ustrajati na dogovoru o pregovorima prije sezone

komservis logo

Iako su sastanci predstavnika SIKD-a, najprije s direktorom rovinjskog društva Komunalni servis 20. siječnja 2020. godine i nakon njega s gradonačelnikom Rovinja  07. veljače 2020. godine, trebali označiti uspostavu korektne suradnje i socijalnog dijaloga, situacija na terenu ne pokazuje da je to tako. Sastanci su održani nakon što se veliki broj radnika Komunalnog servisa d.o.o., usprkos raznim pokušajima da to bude spriječeno, učlanio u Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Temeljem usuglašenog stava sa predstavnikom SSKH poslodavcu je vrlo brzo upućena i inicijativa za kolektivno pregovaranje, na koju su, nažalost, prema SIKD-u uslijedile nimalo prijateljske reakcije predstavnika poslodavca kojima je povod bila u praksi uobičajena objava i podjela radnicima informativnog letka o osnovanoj sindikalnoj podružnici u Društvu, a koji poslodavac „nije odobrio". Slijedili su, potom, i izvanredni otkazi zbog skrivljenog ponašanja radnika trojici radnika, članova SIKD-a , odnosno nepridržavanja pisanih naputaka o postupku kod sakupljanja komunalnog otpada. Radnici su, naime, dobili izvanredni otkaz jer su, sa ciljem da očiste smeće porazbacano oko kontejnera, smeće otklonili i ubacili u kamion za sakupljanje miješanog komunalnog otpada. Zbog takvih postupaka dobili su epitet da su „nemarni", da su se „nedolično" ponašali i da zbog toga „štete ugledu poslodavca". Nisu pisano upozoreni, već im je odmah dan izvanredni otkaz. Ne složivši se s najradikalnijim postupkom poslodavca za greške koje radnici nisu negirali, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić zatražila je od poslodavca da preispita odluku. Zahtjev je poduprla činjenicom da se u sličnim situacijama postupalo na isti način i to na temelju usmenih naloga pojedinih rukovodioca, a da pritom nikada, do ovog slučaja, nitko nije za takvo postupanje nije bio ni pisano upozoren, a kamoli da se zbog toga izvanredno otkazao ugovor o radu. SIKD nikako ne podržava nerad i nedisciplinu i kršenje radnih obveza, međutim, izvanredne otkaze dugogodišnjim radnicima koji nisu namjerno pogriješili i svojim činom sigurno nisu narušili ugled poslodavcu kako se tvrdi, smatra krajnje neprimjerenom mjerom. U dopisu direktoru izražena je i sumnja da se u Društvu pokušava raznim metodama zapravo spriječiti aktivnost SIKD-a, s obzirom na određena upozorenja nekih rukovoditelja njegovim članovima (koji imaju ugovorima o radu na određeno vrijeme) da im se neće produžiti ugovori zbog članstva u SIKD-u ili pozivanja članova na razgovore zbog navodnih kršenja radne obveze. Nastavno navedenom SIKD ima opravdani razlog iskazati sumnju da su trojica radnika kojima je uručen izvanredni otkaz kolateralne žrtve „ulaska" SIKD-a u Komunalni servis koji je „poremetio" dosadašnje odnose poslodavca i SSKH. Stoga više i ne čudi zahtjev direktora koji je bio uputio SIKD-u da se s njegove facebook i web stranice obrišu informacije o određenim zastrašivanjima radnika koji su se željeli učlaniti u SIKD. U želji uspostavljanja odnosa uvažavanja te su informacije obrisane iako su bile točne, što sada potvrđuju i najnovija zbivanja.
Odgovor direktora (od 24. veljače) na dopis predsjednice SIKD-a, pak, potvrđuje ne samo da nema namjeru preispitati otkaze radnicima, nego i da razgovori na sastancima s predstavnicima sindikata nisu bili u dobroj vjeri jer, umjesto početka pregovora, sada tvrdi da su pregovori dogovoreni tek nakon sezone, što je neistina koja nije ostala bez sindikalnog odgovora. U današnjem dopisu (27. veljače) podsjeća ga se na zajednički sastanak u prostorima Društva 20. siječnja i na dogovor da bi bilo dobro da se pregovori radi sklapanja novog kolektivnog ugovora za radnike u „Komunalnom servisu" d.o.o. Rovinj pokrenu što prije kako bi završili prije sezone. Temeljem zaključka s tog sastanka 11. veljače dostavljena je inicijativa o pokretanju kolektivnih pregovora, na koju direktor nije reagirao jer je bila u skladu s dogovorom, odnosno dopisom od 12. veljače je zatražio sindikalni Sporazum o zajedničkom nastupu u pregovorima koji je, zajedno s Rješenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava, dostavljen 18. veljače. Po mišljenju SIKD-a pozadina novog stava direktora krije se očigledno u događajima vezanim za otkaze, na koje je Sindikat odmah reagirao, kao predstavnik radnika, a ne poslodavca ( kako je to bio slučaj u Društvu do sada). U odgovoru se ističe da radnici žele promjene, kako u materijalnom smislu tako i u zaštiti svojih prava i dostojanstva, zbog čega su se i učlanili u SIKD. Poslodavac možda misli da u Komunalnom servisu nema problema, ali radnici tako ne misle. Njihov stav je jasan, problema ipak ima, a jedan od njih svakako je i ponašanje predsjednika Radničkog vijeća (koji je ujedno i sindikalni povjerenik SSKH). SIKD će, stoga, poduzeti sve zakonske mjere u zaštiti svojih članova i njihovih interesa pa tako i ustrajati da pregovori započnu onako kako je dogovoreno. Sindikati su odredili svoj pripremni dio posla, dostavili poslodavcu prijedloge tri tjedna prije da se može pripremiti i očekuju se da pregovori počnu u predloženom terminu.