Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru u Parkovi d.o.o. Opatija

parkovi opatija
Prošlog tjedna,  4. ožujka 2020. godine, potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru Parkovi d.o.o. Opatija, čime je radnicima osigurano povećanje materijalnih prava u odnosu na dosadašnja. Na inicijativu sindikata kojom je traženo povećanje osnovice plaće koja se u tom Društvu dugo vremena nije mijenjala, poslodavac je pristao na povećanje za 5%. Isto tako, stalni mjesečni dodatak koji je do sada iznosio 460,00 kuna u bruto iznosu sada će iznositi 460,00 kuna u neto iznosu i ne može biti manji od maksimalno neoporezivog iznosa. Kao usklađenje sa Zakonom o radu,  za trajanje godišnjeg odmora utvrđena je osnovica od od 20 dana godišnjeg odmora. S obzirom na dosadašnju situaciju, ispregovarano predstavlja pozitivan pomak u materijalnim pravima radnika, no kao Sindikat nećemo stati na tome. Kako u Društvu Parkovi Opatija upravo dolazi do promjena u upravljačkoj strukturi, po preuzimanju funkcije novog direktora, zatražit će se sastanak, na kojem bi se pokrenue nove inicijative za dodatno povećanje prava radnika.