Potpisan novi dodatak KU za pulske vrtiće

logo pula

Nakon višednevnih pregovora jučer je potpisan Dodatak kolektivnom ugovoru za pulske dječje vrtiće: Rin Tin Tin, Dječji vrtić Pula i Mali svijet. Dodatkom su, na zahtjev Grada, a zbog posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, dogovorene izmjene koje će se primjenjivati za svibanj, lipanj i srpanj. U tom razdoblju osnovica za izračun plaće smanjena je sa 4.708,62kn na 4.379,02 kn, što je umanjenje od 7%.
Pregovore za Dodatak KU inicirao je Grad Pula koji je za svibanj tražio smanjenje plaće za 12,5%, najavljujući da će smanjenje svakako tražiti još jedan mjesec. Poučen travanjskim iskustvom od 15% smanjenja osnovice, što su radnici teško podnijeli, sindikalni prijedlog bio je da se, kad je riječ o umanjenju osnovice, ne razgovara o dva, već odmah o tri mjeseca, ali s znatno manjim umanjenjem. Prihvaćen je i zahtjev Sindikata da se nesmanjivanjem osnovice zaštite najugroženiji s najnižim plaćama ( s koeficijentom 1) te da se troškovi prijevoza, koji se prema kolektivnom ugovoru ne isplaćuju u lipnju, (a obzirom da se nije radilo i troškovi prijevoza nisu isplaćeni za travanj), za lipanj ipak isplate. Također je dogovoreno da će svi radnici koji nisu radili, već su bili kod kuće (ne uračunavajući bolovanje), biti evidentirani i plaćeni sukladno članku 95 Zakona o radu za slučajeve kad radnik ne može raditi ne svojom krivicom.
Sindikat je svjestan da je svako umanjenje plaće, pa makar i privremeno, udarac na standard radnika. Međutim, morao je preuzeti odgovornost u trenucima krize te uvažiti posebne okolnosti nametnute epidemijom, zbog kojih su u svim jedinicama lokalne samouprave smanjene plaće ( uglavnom u većem postotku), a u nekima je bilo i otpuštanja radnika. Ustrajnošću u pregovorima koja je rezultirala činjenicom da je Grad uvažio gotovo sve sindikalne argumente, postignut je dobar dogovor kojim su, što je Sindikatu bio prioritet, sačuvana radna mjesta i prošle godine potpisan novi Kolektivni ugovor kojim je povećana plaća, ugovoreno plaćanje prekovremenog rada, dodataka za preklapanje rada odgojiteljica te povoljnijih putnih troškova.