Sastanak s gradonačelnikom Umaga

grad umag

Jučer je, povodom isteka tromjesečnog roka za koji je, zbog uvođenja mjera uzrokovanih koronavirusom, bio potpisan Sporazum o smanjenju osnovice za obračun plaća od 01. travnja, na zahtjev SIKD-a održan sastanak predstavnika Sindikata s gradonačelnikom Umaga. Gradonačelnik je upoznao sindikalce sa stavom Grada da je nužno još tri mjeseca produžiti donesene mjere obzirom da se financijska situacija nije popravila i da joj treba još neko vrijeme da se počne popravljati. Njegovo je uvjerenje da daljnjeg produljenja mjera neće biti. Sindikat je, s druge strane, iznio svoje primjedbe na dosadašnje mjere te predložio nove elemente mogućeg sporazuma. Prvenstveno je izneseno sindikalno neslaganje s upućivanjem radnika na zarađene slobodne dane koji bi se trebali koristiti tijekom zimskih i ljetnih praznika. Time su radnici, po mišljenju Sindikata, dovedeni u neravnopravan položaj budući da su neki bili kod kuće na teret ustanove, a neki na vlastiti trošak. Izrazivši razumijevanje za problem gradonačelnik je naložio da se situacija ispita. Također je zatražena zaštita najmanjih plaća, u smislu da se plaće koje su ionako manje od 4000 kn ne umanjuju, odnosno da se one koje bi umanjenjem došle ispod 4000 kn umanje do 4000 kn. Po tom pitanju, uz skepsu da li će takav pristup zaštite najugroženijih naići na podršku ljudi ( koja je rezultat informacija s terena), gradonačelnik će zadužiti službe da se ispita koliko takvih ima u poduzećima i ustanovama Grada. Predstavnici Sindikata istakli su pak svoje uvjerenje da podrška takvom pristupu uopće nije upitna. U razgovoru su još insistirali na zaštiti radnih mjesta, odnosno ugovora o radu na neodređeno vrijeme te od gradskih predstavnika dobili uvjeravanja da se ne planiraju otpuštanja u dječjim vrtićima iz ekonomskih ili tehnoloških razloga. Upravo suprotno, rečeno je da će trebati i novih zapošljavanja. Tema o mogućnostima korištenja besplatnog toplog obroka za radnike dječjih vrtića, nije naišla na podršku s druge strane obzirom da u Gradu Umagu većina radnika nema mogućnost koristiti topli obrok. Prema uvjerenju gradonačelnika, za cijenu koju topli obrok mogu plaćati radnici dječjih vrtića, ne može se nigdje marendati te on smatra da bi oslobađanje participacije za topli obrok radnika DV bila privilegija na koju ne pristaje. Nakon rasprave dogovoreno je da se prije mogućeg potpisivanja novog sporazuma sve izneseno još jednom treba sagleda i analizira. U Sindikatu očekuju da će gradonačelnik zaista realno sagledati otvorena pitanja i prihvatiti sindikalne argumente i stavove.