Otvorena tema ugovora na određeno

dv malisvijet

Temeljem dogovora sa skupa članova u pulskom Dječjem vrtiću Mali svijet danas je održan sastanak predstavnika SIKD-a s osnivačem i poslodavcem, a na temu rada na određeno vrijeme. Predstavnici Sindikata iskazali su nerazumijevanje situacije da određeni radnici godinama rade na određeno vrijeme, a da pri tome nisu na zamjenama. Činjenica njihovog dugogodišnjeg rada, po mišljenju sindikalaca, pokazuje potrebu za njima. Osnivač odnosno poslodavac obrazložio je to specifičnošću djelatnosti i činjenicom neizvjesne zaposlenosti kapaciteta, po pitanju broja, ali i karakteristika korisnika koje nije moguće znati prije provedenih upisa. Iako su uvažili iznijeto predstavnici Sindikata istaknuli su da je potrebno pozornije analizirati situaciju i procijeniti mogućnosti zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Uz zajednički zaključak da je tema otvorena, stav je obiju strana da je potrebno sagledati potrebe. Dogovoren je ponovni razgovor nakon provedenih upisa za sljedeću pedagošku godinu.