SIKD podnio kaznenu prijavu

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije podnio je danas Općinskom državnom odvjetništvu u PuIi kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Tijekom svibnja mjeseca 2020. godine predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić, naime, saznala je da se u trgovačkom društvu AULON d.o.o., Pula (koja radi u prostoru ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. u stečaju u Vodnjanu) provodi postupak nadzora Državnog inspektorata po navodnoj prijavi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, međutim, nije podnosio nikakvu prijavu protiv navedene tvrtke, u istoj nema svojih članova niti je imao ikakvih razloga ni interesa za podnošenje takve prijave. Iz tog razloga Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zatražio je od Državnog inspektorata da mu se dostavi preslika navedene prijave, budući je postojala osnovana sumnja da je netko lažno podnio prijavu u ime tog Sindikata, a sve kako bi mogao provjeriti točnost informacije kojom je raspolagao i kako bi, sukladno utvrđenim činjenicama, mogao poduzeti daljnje mjere. Državni inspektorat je dopisom od 22. svibnja 2020. godine izvijestio Sindikat da po njegovom zahtjevu nije u mogućnosti postupiti, već da traženu dokumentaciju može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u postupcima iz njihove nadležnosti. Slijedom navedenog, sa sumnjom da je nepoznata osoba lažno, koristeći se imenom Sindikata, u njegovo ime prijavila nepravilnosti u pravnoj osobi s kojom SIKD nije ni u kakvom odnosu, niti ima to bilo kakav interes, mišljenje je SIKD-a da postoji osnova da su u djelovanju nepoznatog počinitelja ostvarena sva bitna obilježja kaznenog djela iz čl. 278.st.1 i čl.279. Kaznenog zakona RH, kao i da je to učinjeno s namjerom da se nanese šteta Sindikatu. Stoga je podnesena prijava protiv nepoznatog počinitelja te se predlaže da se provede kriminalistička istraga radi utvrđivanja identiteta počinitelja i da se po utvrđivanju identiteta pokrene postupak sukladno zakonu.