Radnicima Maslinice 1600 kuna

maslinica logo

Nakon nekoliko usmenih i pisanih zahtjeva Sindikat se, Sporazumom s poslodavcem, uspio izboriti za isplatu neoporezivih 1.600,00 kuna radnicima Maslinice iz Rapca. Iznos od 600,00 kuna isplaćen je svim radnicima koji su bili u radnom odnosu i radili na dan 01.08.2020. godine, a 1.000,00 kuna bit će isplaćeno s plaćom za kolovoz. Pravo na navedenu isplatu nemaju radnici kojima je koeficijent temeljem ugovora o radu iznad 3,50, odnosno radnici kojima je ugovorena plaća u bruto iznosu iznad 12.000,00 kuna, radnici koji su otkazali ugovor o radu, odnosno radnici kojima je Maslinica otkazala Ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja. Radnici koji nisu radili puni fond sati (zbog bolovanja ili kasnijeg zapošljavanja) imaju pravo na proporcionalni iznos.
Sindikalni stav da je potrebno kroz neoporezivi iznos nagraditi trud radnika motiviran je činjenicom da su radnici, usprkos tomu što je ovogodišnja turistička sezona bila izuzetno kratka i neizvjesna, posebno tijekom srpnja i kolovoza radili u izuzetno teškim okolnostima (daleko više u odnosu na redovno radno vrijeme); da su u svom radu bili izloženi i opasnosti od zaraze, a da su za to vrijeme dobivali plaću nižu od uobičajene. „Nagrada" će svakako pridonijeti kućnim budžetima radnika, a posebno onima koji moraju djecu spremiti za školu.