Pregovaračke inicijative u listopadu

Tijekom prošlog i ovog tjedna iz SIKD-a je poslodavcima ( ili njihovim osnivačima) s područja pulskog ureda upućeno nekoliko ponovljenih i novih inicijativa za kolektivne pregovore.
Nakon provedenog utvrđivanja reprezentativnosti u DV Bubamara iz Ližnjana koji se odužio nekoliko mjeseci ponovljena inicijativa ( prva je bila u veljači ove godine) upućena je za ovu predškolsku ustanovu koja nikad nije imala Kolektivni ugovor 7. listopada. Istog dana poslane su i inicijative za pregovore o izmjeni KU u trima dječjim vrtićima kojima je Grad osnivač: DV Pula, Mali svijet, Rin Tin Tin. Slijedila je 12. listopada inicijativa za pregovore u Zračnoj luci Pula i 13. listopada već treća inicijativa za pregovore o prvom Kolektivnom ugovoru u pulskom pogrebnom poduzeću Monte Giro. Nažalost, od prve inicijative da se u ovom, jednom od rijetkih poduzeća Grada Pule koji nema Kolektivni ugovor, prava i obveze radnika urede kroz socijalni dijalog i dvostrani akt, prošlo je više od godinu i pol dana stalnog odgađanja druge strane da sa Sindikatom konačno sjedne za pregovarački stol. S obzirom da se u većini gradskih poduzeća i ustanova već niz godina njeguje socijalni dijalog sindikata i Grada i da postoje kolektivni ugovori, Sindikat, nažalost, usprkos kontinuiranim zahtjevima, nije do sada dobio neke racionalne odgovore na pitanje zašto se zapravo izbjegava socijalni dijalog i pregovori za Monte Giro. Zakonski je regulirano da poslodavac mora pregovarati i da u suprotnom otvara prostor za socijalni konflikt pa je teško pojmiti da bi to nekome bio cilj. U svakom slučaju ne može se računati na to da izvjesnom strpljenju Sindikata neće biti kraja pa se u SIKD-u nadaju „trećoj sreći" za početak pregovora.
Početak pregovora za izmjenu KU, odnosno za povećanje osnovice u 2021. godini, danas je zatražen i za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula.